Bộ GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

12/12/2017

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT tới dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11/10/ 2017, tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Thể trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

 

mt.gov.vn
Thống kê truy cập