Họp giao ban tháng 4 năm 2015

10/5/2017

Ngày 04/5/2015, Tổng Giám đốc Ban đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác của các bộ phận nghiệp vụ tháng 4/2015 và bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015.

 Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc đánh giá Ban hoàn thành kế hoạch tháng 4/2015. Với nỗ lực của toàn thể CBVC, Ban đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch tháng 4/2015 tương đối toàn diện. Về tiến độ thực hiện các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, sản lượng thực hiện vượt kế hoạch; công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT thực hiện tương đối tốt, nhất là trong tháng có kỳ nghỉ lễ kéo dài nhưng trên toàn dự án không xảy ra sự cố đáng tiếc nào về ATGT. Đáng kể nhất, trong tháng 4 Ban đã hoàn thành việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho dự án BT La Sơn - Túy Loan (đây là điều kiện quan trọng để triển khai thi công dự án), khởi công dự án BOT cầu Ngọc Tháp, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tiếp đoạn Cam Lộ - La Sơn, trình và được Bộ phê duyệt dự án đầu tư cầu Hòa Trung, tiếp tục được Bộ giao nhiệm vụ quản lý đầu tư một số dự án mới như tuyến tránh TX Buôn Hồ, tuyến tránh TP PleiKu, BOT QL6,... Các công tác khác cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch.

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Tổng Giám đốc đề nghị toàn thể CBVC quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 5/2015, cụ thể:

Đối với công tác quản lý dự án

Đoạn Pác Bó - Cao Bằng, song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công nhà hạt phải gấp rút thực hiện điều chỉnh TMĐT dự án Pác Bó - Cao Bằng để phục vụ công tác quyết toán.

Dự án cầu Ngọc Tháp hoàn thiện HSHC để bàn giao cho nhà đầu tư và hoàn thành dứt điểm quyết toán phần TPCP.

Đoạn Cam Lộ - La Sơn: làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ để sớm trình đề xuất dự án và phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 5.

Đoạn La Sơn - Túy Loan

Về công tác GPMB: báo cáo định kỳ (10 ngày/1 lần) Lãnh đạo 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng kết quả thực hiện công tác GPMB, các tồn tại vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết. Tiếp tục trình duyệt TKKT và dự toán tạm duyệt hoàn thành dứt điểm công tác này khoảng giữa tháng 5/2015 để triển khai các thủ tục tự thực hiện trong tháng 5 & đầu tháng 6/2015. Một số vấn đề kỹ thuật như đá đúc dầm, quy mô tuyến ở các vị trí đào sâu, đắp cao qua khu vực địa hình phức tạp, qua khu dân cư, đường công vụ, di dời công trình công cộng, Tổng Giám đốc giao phòng KTTĐ chủ trì nghiên cứu, báo cáo Bộ phương án thực hiện. Công tác triển khai thi công, Tổng Giám đốc yêu cầu các GĐ ĐH DA đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ TKBVTC, làm việc với nhà đầu tư thống nhất giải pháp chấp thuận TKBVTC từng phần để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài ra, các Phó BĐH hiện trường hàng tuần (cuối tuần) phải có báo cáo nhanh gửi Tổng Giám đốc và Phó TGĐ phụ trách về diễn biến thực hiện công việc trong tuần, kế hoạch thực hiện tuần tiếp theo, chủ động giải quyết công việc cũng như kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Các dự án Kon Tum - PleiKu, Nam PleiKu: nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 5/2015.

Các dự án khu vực Tây nguyên và Bình Phước: Song song với việc chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, trong tháng 5 tập trung công tác hoàn thiện hiện trường (hoàn thiện lề, rãnh,…các hạng mục nhỏ, lẻ), hồ sơ hoàn công, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến chính trong tháng 5/2015.  Các đoạn đã thảm xong, yêu cầu nhà thầu thi công ATGT triển khai ngay lắp đặt hệ thống ATGT, ưu tiên làm trước các đoạn có nguy cơ mất ATGT cao. Để phục vụ công tác thông xe (dự kiến khoảng 15/6/2015), Tổng Giám đốc yêu cầu các Phó TGĐ phụ trách chỉ đạo các GĐ ĐH DA lên kế hoạch mời Hội đồng NTCS, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đi kiểm tra hiện trường để kiểm tra, rà soát các tồn tại cần khắc phục. Giao Phó TGĐ Nguyễn Văn Huấn là đầu mối chung làm việc với Hội đồng NTNN và Hội đồng nghiệm thu cơ sở; Giao phòng KTTĐ chủ trì rà soát các thủ tục hoàn thành, nghiệm thu công trình theo quy định, đặc biệt là các dự án BOT. Trên cơ sở đó, có văn bản để Phó TGĐ Nguyễn Văn Huấn ký hướng dẫn các bộ phận QLDA, các nhà đầu tư trình tự, thời gian thực hiện các bước nghiệm thu, bàn giao công trình.

          Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa: báo cáo Bộ xem xét giải quyết việc nghiệm thu, thanh toán các khối lượng đã thực hiện trước đây. Đồng thời làm việc với các cơ quan liên quan để sớm có văn bản chấp thuận của Thủ tướng về chủ trương đầu tư phần BOT.

Đoạn Bến Nhất - Gò Quao: Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện đáp ứng các mốc tiến độ Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã kết luận tại cuộc họp ngày 19/3/2015 (TB số 232/TB-BGTVT ngày 24/3/2015); Đề xuất các phương án cắt chuyển khối lượng hoặc thay thế các nhà thầu chậm tiến độ; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai đoạn tiếp theo.

Đoạn Năm Căn - Đất Mũi: Ưu tiên tập trung hoàn thiện đoạn qua thị trấn Năm Căn, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn còn lại theo tiến độ được duyệt và tiếp tục theo dõi, xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng; Lên kế hoạch kiểm tra công tác chất lượng dự án của Tổ Chuyên gia TVĐL trong tháng 5/2015.

Dự án QL1: Tổng hợp các tồn tại trong công tác GPMB cả 3 dự án để báo cáo Lãnh đạo tỉnh Bình Định sớm giải quyết dứt điểm; Giao  Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Huấn tổ chức họp chấn chỉnh công tác thi công của các nhà thầu, công tác giám sát của TVGS cả dự án TPCP và BOT; Tiếp tục theo dõi và kiên quyết xử lý các nhà đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ, đặc biệt là dự án BOT phía Bắc; Chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ công tác chất lượng thi công, kiểm soát chất lượng vật liệu từ nguồn (mỏ vật liệu) trước khi đưa vào công trường; Tổ Chuyên gia TVĐL có kế hoạch kiểm tra công tác chất lượng vật liệu và bê tông nhựa. Lưu ý: sau khi kiểm tra hiện trường phải có biên bản nhắc nhở chấn chỉnh TVGS, nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), không chờ ban hành văn bản. Đặc biệt lưu ý công tác ĐB ATGT, đối với các đoạn đào sâu, đắp cao sau khi đã thảm xong BTN lớp 1 cho triển khai thi công hệ thống ATGT ngay, nhất là các vị trí dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Đối với  Tư vấn giám sát:

Đề nghị TVGS (Công ty QCI) bố trí 1 Phó Kỹ sư Thường trú tại hiện trường dự án Kon Tum - Pleiku & Nam PleiKu để giải quyết dứt điểm các tồn tại của 2 dự án này phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc yêu cầu các bộ phận QLDA triển khai dự án đến đâu đôn đốc nhà thầu, TVGS thực hiện hoàn công đến đấy. Đặc biệt là các dự án khu vực Tây nguyên & Bình Phước phải triển khai ngay công tác hoàn công để kịp nghiệm thu, bàn giao trong tháng 6/2015.

Giao phòng KTTĐ nghiên cứu, hướng dẫn các bộ phận QLDA thống nhất thực hiện các quy định, tiêu chuẩn thiết kế, thi công hệ thống ATGT. Trường hợp các quy định, tiêu chuẩn chưa phù hợp với thực tế dự án mà vượt thẩm quyền giải quyết của Ban, làm văn bản báo cáo Bộ xin chủ trương giải quyết.

Cũng tại cuộc họp giao ban tháng, Tổng Giám đốc tiếp tục yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Ban, các phòng nghiên cứu, quán triệt đến tất cả CBVC trong toàn Ban thực hiện nghiêm một số quy chế mới ban hành (quy chế làm việc, quy chế trả lương,…). Giao Văn phòng là đầu mối theo dõi việc thực hiện và báo cáo Tổng Giám đốc để chấn chỉnh, xử lý các bộ phận, cá nhân không nghiêm túc thực hiện.

Thống kê truy cập