Thuộc tính văn bản
Ký hiệu99/NQ-CP
Ngày ban hành3/10/2017
Trích yếuBan hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
attachTệp đính kèm:99.signed.pdf