Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 11/12 đến ngày 15/121/2017)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
11/12
Sáng 8h00: Họp giao ban tuần 8h00: Họp giao ban tuần 8h00: Họp giao ban tuần 8h00: Họp giao ban tuần
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban
 
13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
12/12
Sáng 8h00: Dự Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị Quyết TW khóa XII 8h00: Dự Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị Quyết TW khóa XII 8h00: Dự Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị Quyết TW khóa XII 8h00: Dự Hội nghị phổ biến và quán triệt Nghị Quyết TW khóa XII
Chiều  15h00: Họp về Họp về DA QL1 13h00: Làm việc tại Ban 15h00: Họp về Họp về DA QL1 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
13/12
Sáng 9h30: Họp về QL1 với Tổng 1 và Công ty Hoàng Sơn. 8h00: Làm việc tại Ban 9h30: Họp về QL1 với Tổng 1 và Công ty Hoàng Sơn. 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
14/12
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban
16h00: Tham dự Buổi làm việc giữa Bộ trưởng GTVT với LĐ tỉnh Bắc Kan
13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Đi công tác Tuyên Quang
Thứ 6
15/12
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban

 
8h30: Họp về tiến độ, giải quyết vướng mắc đơn giá vật liệu của dự án La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban

 
Đi công tác Tuyên Quang
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban