Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 15/10/2018  đến ngày 19/10/2018)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
15/10
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Khánh Hòa  13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
16/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h30: Báo cáo về công tác lựa chọn tư vấn TKKT, cắm cọc GPMB dự án cao tốc Bắc Nam Họp với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác GPMB 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Họp với NĐT, công ty BT về định mức, đơn giá DA La Sơn - Túy Loan 14h00: Họp với NĐT, công ty BT về định mức, đơn giá DA La Sơn - Túy Loan 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
17/10
Sáng Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác Bình Định 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
18/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác Bình Định Dự kiến đi công tác Tuyên Quang
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
19/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác Bình Định 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban