Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày19/8/2019  đến ngày 23/8/2019)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
19/8
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Họp tổ Chuyên gia Nha Trang - Cam Lâm 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
20/8
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Khánh Hòa 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
21/8
Sáng 9h00: Dự kiến họp với các nhà thầu Tổng Trường Sơn, Tổng 8, Sông Đà về dự án La Sơn - Túy Loan 9h00: Dự kiến họp với các nhà thầu Tổng Trường Sơn, Tổng 8, Sông Đà về dự án La Sơn - Túy Loan Đi công tác Khánh Hòa Đi công tác Ninh Bình kiểm tra dự án QL12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
22/8
Sáng 9h00: Dự kiến họp về công tác bàn giao hết bảo hành Năm Căn - Đất Mũi 8h00: Làm việc tại Ban 9h00: Họp về công tác bàn giao hết bảo hành Năm Căn - Đất Mũi 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
23/8
Sáng 8h00: Dự kiến Bộ trưởng làm việc với  Ban 8h00: Dự kiến Bộ trưởng làm việc với  Ban 8h00: Dự kiến Bộ trưởng làm việc với  Ban 8h00: Dự kiến Bộ trưởng làm việc với  Ban
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban