Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 10/12/2018  đến ngày 14/12/2018)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
10/12
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần Đi công tác La Sơn - Túy Loan 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
11/12
Sáng 8h00: Dự Hội nghị về triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác Cà Mau 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
12/12
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác Cà Mau Đi công tác Ninh Bình
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
13/12
Sáng Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác Cà Mau 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
14/12
Sáng Dự kiến công tác Thái Nguyên, dự cùng TT. Nguyễn Văn Công làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác GPMB 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Thái Nguyên, dự cùng TT. Nguyễn Văn Công làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác GPMB. Nghỉ phép
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban