Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

 

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 14/10/2019  đến ngày 18/10/2019)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
14/10
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
15/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Dự kiến Dự cùng Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm việc với tỉnh Cà Mau 13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Dự cùng Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm việc với tỉnh Cà Mau 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
16/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Dự Hội thảo đấu thầu - Bộ KHĐT 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Dự kiến họp với UBKHCN & MT Quốc hội về chuẩn bị báo cáo đường HCM 13h00: Làm việc tại Ban Bay Hà Nội - TP. HCM 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
17/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cà Mau Dự kiến đi công tác Ninh Bình kiểm tra DA QL12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
18/10
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cà Mau Nghỉ phép
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 7
05/10
Sáng     Đi công tác Cà Mau  
Chiều
CN
06/10    
Sáng     Cà Mau - TP. HCM  
Chiều