Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 09/12/2019  đến ngày 13/12/2019)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
09/12
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
10/12
Sáng 9h00: Họp dự án La Sơn - Túy Loan về gói thầu 13 Hầm Mũi Trâu Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
11/12
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ (tại Ban) 14h00: Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ (tại Ban trực tuyến) 14h00: Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ (tại Ban) 14h00: Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ (tại Ban)
Thứ 5
12/12
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan Dự kiến đi công tác Cà Mau 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  15h00: Dự công bố kết luận thanh tra DA QL1 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
13/12
Sáng Dự kiến đi công tác La Sơn - Túy Loan Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan Dự kiến đi công tác Cà Mau Dự kiến đi công tác Ninh Bình
Chiều