Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 10/6/2019  đến ngày 14/6/2019)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
10/6
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 8h00: Họp giao Ban tuần Đi công tác Cam Lộ - La Sơn
Chiều  14h00: Báo cáo tình hình tiến độ triển khai DA cao tốc Bắc - Nam (TT. Nhật chủ trì) 14h00: Họp chi bộ
Thứ 3
11/6
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cam Lộ - La Sơn
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
12/6
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cam Lộ - La Sơn
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
13/6
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Tây Nguyên 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
14/6
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Tây Nguyên 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 7
15/6
Sáng     Đi công tác Tây Nguyên  
Chiều