Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 10/02/2020  đến ngày 14/02/2020)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
10/02
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Họp về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
11/02
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Họp dự án BOT Bắc BĐ 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
12/02
Sáng 10h00: Họp kiểm điểm tiến độ với nhà thầu Tổng Trường Sơn, Công ty 487 về dự án Cam Lộ - La Sơn 10h00: Họp kiểm điểm tiến độ với nhà thầu Tổng Trường Sơn, Công ty 487 về dự án Cam Lộ - La Sơn Dự kiến đi công tác Cà Mau 10h00: Họp kiểm điểm tiến độ với nhà thầu Tổng Trường Sơn, Công ty 487 về dự án Cam Lộ - La Sơn
Chiều  14h00: Họp với Công ty BT và các Nhà thầu gói 31 dự án La Sơn - Túy Loan 14h00: Họp với Công ty BT và các Nhà thầu gói 31 dự án La Sơn - Túy Loan 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
13/02
Sáng 8h00: Họp về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025 (BT Thể chủ trì) 8h00: Làm việc tại Ban Dự kiến đi công tác Cà Mau 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
14/02
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban