Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày14/5/2018  đến ngày 18/5/2018)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
14/5
Sáng 8h00: Báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm.  8h00: Báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm.  8h00: Báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm. 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Họp giao Ban tuần 14h00: Họp giao Ban tuần 14h00: Họp giao Ban tuần 14h00: Họp giao Ban tuần
Thứ 3
15/5
Sáng 7h30: Quán triệt nhanh Nghị quyết TW7 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 
16h00: Kiểm điểm tiến độ thi công, tiến độ giải ngân dự án Ngân Sơn - Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn.
13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Họp Hội đồng thẩm định Nha Trang - Cam Lâm
16h00: Kiểm điểm tiến độ thi công, tiến độ giải ngân dự án Ngân Sơn - Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn.
13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
16/5
Sáng 8h30: Họp với Công ty BT về dự án La Sơn - Túy Loan
10h00: Họp nghe TVTK báo cáo về dự án Cam Lộ - La Sơn và Nha Trang - Cam Lâm.
8h30: Họp với Công ty BT về dự án La Sơn - Túy Loan
10h00: Họp nghe TVTK báo cáo về dự án Cam Lộ - La Sơn 
Đi công tác Bình Định 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
17/5
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Bình Định 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h30: Họp Hội đồng thẩm định dự án Cam Lộ - La Sơn (TT. Thọ chủ trì). 13h30: Họp Hội đồng thẩm định dự án Cam Lộ - La Sơn 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
18/5
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 14h00:  Dự kiến họp với viện Kinh tế Bộ XD  14h00:  Dự kiến họp với viện Kinh tế Bộ XD  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban