Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 13/01/2020  đến ngày 17/01/2020)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
13/01
Sáng Đi công tác Cam Lộ - La Sơn-Túy Loan Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 10h00: Báo cáo tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc Nam Nghỉ phép
Chiều  14h00: Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; kiểm tra tiến độ các dự án cấp bách sử dụng nguồn 15.000 tỷ vốn dự phòng trung hạn
Thứ 3
14/01
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban Nghỉ phép
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
15/01
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban Nghỉ phép
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
16/01
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 9h00: Làm việc với cục QLXD về đấu thầu  8h00: Làm việc tại Ban Nghỉ phép
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
17/01
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban Nghỉ phép
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban