Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 11/02/2019  đến ngày 15/02/2019)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
11/02
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
12/02
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h30: Hội ý Lãnh đạo Ban và các trưởng phòng 14h30: Hội ý Lãnh đạo Ban và các trưởng phòng (trực tuyến) 14h30: Hội ý Lãnh đạo Ban và các trưởng phòng 14h30: Hội ý Lãnh đạo Ban và các trưởng phòng
Thứ 4
13/02
Sáng 9h00: Tham dự họp cùng phòng ĐHDA4 9h00: Tham dự họp cùng phòng ĐHDA4 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban Đi công tác La Sơn - Túy Loan 14h00: Họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc dự án Năm Căn - Đất Mũi 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
14/02
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban Đi công tác La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Họp với TVTK dự án Cam Lộ - La Sơn
16h00: Họp với TVTK dự án Nha Trang - Cam Lâm
14h00: Họp với TVTK dự án Cam Lộ - La Sơn 16h00: Họp với TVTK dự án Nha Trang - Cam Lâm 14h00: Họp với TVTK dự án Cam Lộ - La Sơn
Thứ 6
15/02
Sáng 9h00: Họp với Viện Kinh tế Xây dựng về thẩm tra dự toán  Đi công tác La Sơn - Túy Loan 8h00: Làm việc tại Ban Dự kiến đi công tác Tuyên Quang
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban