Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 13/8/2018  đến ngày 17/8/2018)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
13/8
Sáng Đi công tác Thái nguyên họp với tỉnh về công tác GPMB  8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
14/8
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Họp cùng  Bộ trưởng về các tồn tại liên quan đến Dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
15/8
Sáng 9h00: Họp về tiến độ thi công hạng mục điện chiếu sáng và thông gió hầm Mũi Trâu gói thầu XL13 dự án LS - TL 9h00: Họp về tiến độ thi công hạng mục điện chiếu sáng và thông gió hầm Mũi Trâu gói thầu XL13 dự án LS - TL 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Họp với Nhà thầu về công tác sửa chữa, triển khai thi công thảm tăng cường kết cấu áo đường DA QL1 Bình Định (KTTĐ) 13h00: Làm việc tại Ban 14h00: Họp với Nhà thầu về công tác sửa chữa, triển khai thi công thảm tăng cường kết cấu áo đường DA QL1 Bình Định 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
16/8
Sáng 8h30: Họp với Hội đồng thành viên Công ty BT 8h30: Họp với Hội đồng thành viên Công ty BT 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
17/8
Sáng 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban