Lịch công tác Ban Hồ Chí Minh

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
( Từ ngày 08/4/2019  đến ngày 12/4/2019)
Thứ/ ngày Thời gian  Giám đốc
 Lâm Văn Hoàng
Phó Giám đốc
 Nguyễn Vũ Quý
Phó Giám đốc
 Lê Thanh Bình
Phó Giám đốc
Lương Quang Thanh
Thứ 2
08/4
Sáng 8h00: Họp giao Ban tuần 8h00: Họp giao Ban tuần Đi công tác Nha Trang - Cam Lâm 8h00: Họp công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư DA cao tốc Bắc - Nam
Chiều  Đi công tác Cam Lộ - La Sơn Đi công tác Cam Lộ - La Sơn 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 3
09/4
Sáng Đi công tác Cam Lộ - La Sơn Đi công tác Cam Lộ - La Sơn Đi công tác Nha Trang - Cam Lâm 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 4
10/4
Sáng 8h00: Dự kiến họp về các nội dung HĐNT NN có ý kiến về DA La Sơn - Túy Loan 8h00: Dự kiến họp về các nội dung HĐNT NN có ý kiến về DA La Sơn - Túy Loan Đi công tác Nha Trang - Cam Lâm 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  14h00: Kiểm điểm tiến độ thi công gói XL31 và các nội dung liên quan khác DA La Sơn - Túy Loan 14h00: Kiểm điểm tiến độ thi công gói XL31 và các nội dung liên quan khác DA La Sơn - Túy Loan 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 5
11/4
Sáng Nghỉ phép 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều  13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban
Thứ 6
12/4
Sáng Nghỉ phép 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban 8h00: Làm việc tại Ban
Chiều 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban 13h00: Làm việc tại Ban