Đầu tư xây đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (BOT)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT có tổng mức đầu tư 2.207 tỷ đồng.

Triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: