Kết quả bình chọn

Theo bạn cuộc họp sắp tới nên tổ chức ở đâu?


Kết quả

Hà nội
78.237214363438
Hải Phòng
0.217627856365
TP Hồ Chí Minh
21.545157780195
Các bình chọn khác
Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: