Kết quả bình chọn

Theo bạn cuộc họp sắp tới nên tổ chức ở đâu?


Kết quả

Hà nội
62.500000000000
Hải Phòng
25.000000000000
TP Hồ Chí Minh
12.500000000000
Các bình chọn khác
Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: