Kết quả bình chọn

Theo bạn cuộc họp sắp tới nên tổ chức ở đâu?


Kết quả

Hà nội
99.446749654218
Hải Phòng
0.276625172890
TP Hồ Chí Minh
0.276625172890
Các bình chọn khác
Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: