Kết quả bình chọn

Theo bạn cuộc họp sắp tới nên tổ chức ở đâu?


Kết quả

Hà nội
98.591549295774
Hải Phòng
0.938967136150
TP Hồ Chí Minh
0.469483568075
Các bình chọn khác
Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: