Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Giao thông vận tải(19/5/2022)

Khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường viết thư động viên hay trực tiếp đến thăm hỏi, kiểm tra, huấn thị các Bộ, ngành, đơn vị. Qua đó, Người nêu ra những quan điểm cụ thể, súc tích, làm kim chỉ nam trong tu dưỡng xây dựng và công tác của mỗi ngành.

Gói thầu XL11 triển khai các mũi thi công làm tăng ca(24/3/2022)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về rút ngắn thời gian dự án; Ban đã nghiên cứu đối với từng gói thầu và có Văn bản báo cáo Bộ GTVT các giải pháp và thi công tăng ca để rút ngắn tiến độ dự án.

Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: