Thiếu hàng chục triệu mét khối đất sét đắp nền cao tốc Bắc - Nam
Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết nhu cầu vật liệu đất sét đắp nền đường của 9/11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đang thi công khoảng 50,9 triệu m3, trong đó có dự án thiếu hơn 7 triệu m3 đất sét đắp nền cao tốc.
Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: