Đầu tư xây dựng đường dẫn hai đầu cầu Bình Ca

Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn hai đầu cầu Bình Ca từ Km0+00 - Km4+329,7 và từ Km8+678 - Km12+921,37 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm đường dẫn đầu cầu từ ngã ba Phú Thịnh đến Km124+500 QL2) thuộc đường Hồ Chí Minh

- Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: Đường cấp III miền núi

- Tổng chiều dài tuyến: 8.57 km
 
- Bề rộng mặt đường: 6m mặt/9m nền
 
- Phần cầu: Ngòi Vạc 1; Ngòi Vạc 2; Ngòi Vạc 3; Ngòi Vạc 4; Ngòi Vạc 5;
 
- Chủ đầu tư (Ban QLDA) : Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
 
- Tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng  Giao thông 5 và Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
 
- Tư vấn giám sát :Công ty DINVAI CUBA
 
 Tổng Mức đầu tư:   453.345 tỷ đồng
 
- Nguồn vốn: Vốn TPCP còn dư của các dự án cải tạo nâng cấp QL1A và đường HCM qua Tây Nguyên
 
- Tiến độ thực hiện : Từ 11/2016 đến 12/2017
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập