Đầu tư xây đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa (BOT)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT có tổng mức đầu tư 2.207 tỷ đồng.

                                           
Dự án sẽ đầu tư các hạng mục còn lại (không bao gồm phần khối lượng còn lại của cầu vượt Quốc lộ 13, cầu vượt Quốc lộ 22, phần đường thuộc nút giao Quốc lộ 22) của Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An được phê duyệt tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
Cụ thể, công trình có điểm đầu tại Km10, thuộc địa phận huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Điểm cuối tại Km82+574 - giao với đường tỉnh ĐT825 và tuyến tránh Hậu Nghĩa tại phía Nam thị trấn Hậu Nghĩa, thuộc địa phận huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Dự án có chiều dài khoảng 72,5km này sẽ được xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với 2 trạm thu phí hoàn vốn tại Km44+500 và Km75+500.
Tổng mức đầu tư của Dự án vào khoảng  2.207 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng, thiết bị là 1.609 tỷ đồng; chi phí GPMB là 85 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn là153 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 214 tỷ đồng; lãi vay trong thời gian xây dựng là 146 tỷ đồng.
Để hoàn vốn nhà đầu tư được thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại2 trạm khoảng Km44+500 và Km75+500 (theo nguyên tắc chỉ thu phí 01 lần đối với phương tiện khi đi qua cả 02 trạm). Mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ xác định theo Thông tư số 35/2016/TT-GTVT ngày 15/11/2016 của Bộ GTVT; căn cứ tình hình thực tế, chỉ số giá, mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ sẽ được điều chỉnh; trong phương án tài chính xác định định kỳ 3 năm điều chỉnh 1 lần, tạm tính tăng 4%/năm, tương đương 12%/mỗi lần tăng. 
Tính toán sơ bộ cho thấy, thời gian hoàn vốn công trình khoảng 22 năm 9 tháng.
Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, Dự án đầu tư sẽ được phê duyệt trong quý II/2017; tiến hành lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy đăng ký chứng nhận đầu tư và ký kết hợp đồng dự án dự kiến quý IV/2018; khởi công dự kiến năm 2019; thời gian xây dựng sẽ kéo dài khoảng 2 năm.
Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa là một dự án thành phần của Dự án đường Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài toàn tuyến 83km, đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An. Năm 2009 dự án này bắt đầu được triển khai thi công, nhưng đến tháng 3/2011 thì phải tạm dừng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Đến thời điểm này, dự án nói trên đã đầu tư hoàn chỉnh 10/83km bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; 73km còn lại mới xong phần nền đường, nhiều cầu trên tuyến đang dở dang. Chẳng hạn đoạn qua tỉnh Tây Ninh (dài hơn 21km) mới thực hiện được 14km, nhưng phần đường chưa hoàn chỉnh (mới rải đá dăm) và mới chỉ thi công được 25% khối lượng mố của bốn cây cầu. Với thực tế dự án chưa kết thúc nhưng đã “cạn” vốn nên hiện tại các hạng mục trên địa bàn tỉnh này đã, đang xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí và dư luận không tốt về hiệu quả đầu tư.

Được biết, Dự án sẽ góp phần từng bước hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn Nhà nước đã đầu tư, kết nối các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực Dự án nói chung và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT.

 
Thống kê truy cập