Dự án ĐTXD đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới – Ngã ba Trung Sơn Tỉnh Thái Nguyên và Tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1 Chợ Mới – Chợ Chu (Km228+437 – Km245+878)

Dự án ĐTXD đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới – Ngã ba Trung Sơn Tỉnh Thái Nguyên và Tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1 Chợ Mới – Chợ Chu (Km228+437 – Km245+878)

Tên dự án: Dự án ĐTXD đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới – Ngã ba Trung Sơn Tỉnh Thái Nguyên và Tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1 Chợ Mới – Chợ Chu (Km228+437 – Km245+878)
- Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: Đường cấp III miền núi
- Tổng chiều dài tuyến: 17,4 km
- Bề rộng mặt đường: 8m mặt/9m nền; 0,5m lề
- Cầu: Gồm 9 cầu: Pắc Mé, Tà Sản, Khe Me, Khe Sở, Khe Lão, Tà Hon, Tân Dương, Suối Nản, Chợ Chu
- Đại diện chủ đầu tư (Ban QLDA) : Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
- Tư vấn thiết kế: Liên danh Tổng Công ty TVTK GTVT - CTCP và Công ty CP tư vấn ĐTXD giao thông 5
- Tư vấn giám sát :Công ty DINVAI CUBA
- Tổng Mức đầu tư:   926,48 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn TPCP còn dư của các dự án cải tạo nâng cấp QL1A và đường HCM qua Tây Nguyên
- Tiến độ thực hiện : Từ 2016 đến 2018
Dự án được chia làm : 06 gói thầu
Thống kê truy cập