Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Khai Long - Đất Mũi và mốc điểm cuối(Năm Căn - Đất Mũi)

Tên dự án: Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Khai Long - Đất Mũi và mốc điểm cuối(Năm Căn - Đất Mũi)

 - Tổng chiều dài tuyến là: 7,5 Km
 - Bề rộng nền đường/mặt đường: 7,5/6 m
 - Chủ đầu tư/Ban QLDA: Bộ Giao thông vận tải / Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
 - Tư vấn thiết kế / TVGS: TediS,  Công ty DINVAI
 - Tổng mức đầu tư: 275 tỷ đồng.
 - Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành tháng 12/2017.
 - Dự án được chia làm: 2 gói thầu
Thống kê truy cập