Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên theo hình thức hợp đồng BT

Tên dự án: Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên theo hình thức Hợp đồng BT

 - Tổng chiều dài tuyến là 66 km, được đầu tư phân kỳ theo 2 giai đoạn
Giai đoạn 1: 2 làn xe
 - Tốc độ thiết kế:
+ Đoạn từ Km0 - đèo La Hy và đoạn Hòa Liên - Túy Loan: 80km/h
+ Đoạn đèo La Hy - Hòa Liên: 60km/h
+ Tuyến nối cao tốc với QL1A: 80km/h
 - Mặt cắt ngang:
+ Bnền: 12 m (bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 lán xe hỗn hợp)
Giai đoạn 2: mở rộng lên 4 làn xe
 - Mặt cắt ngang:
+ Bnền: 23 m
 - Đại diện CQNNCTQ: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
 - Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Tuý Loan
 - Nhà đầu tư: "+ Liên danh Công ty TNHH MTV Tổng đội TNXP Trường Sơn và Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV;
+ Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng;
+ Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP;
+ Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng Vạn Tường;
+ Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh;
+ Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải;"
- Tư vấn giám sát :Công ty DINVAI CUBA
 - Tổng mức đầu tư: 11.486 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn: Vốn nhà đầu tư và vốn vay Ngân hàng Tokyo - Mitsumishi  UFJ của Nhật Bản
 - Tiến độ thực hiện: từ tháng 2/2015 đến Quý 2/2018
 - Dự án được chia làm: 31 gói thầu 
Thống kê truy cập