Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn

Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn

1.Tên dự án : Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh trung tâm huyện Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn
2.Vị trí:  Thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn
- Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: Đường cấp III miền núi
- Tổng chiều dài tuyến: 11 km (Đoạn tránh Ngân Sơn: 5,717 Km; Đoạn tránh thị trấn Nà Phặc: 5,282 Km)
- Bề rộng mặt đường/ nền đường: 8m/9m
- Cầu:  gồm 5 cầu: Bản Sùng, Bản Liềng , Nà Khoang, Bó Danh, Cốc Tào
- Đại diện Chủ đầu tư (Ban QLDA) : Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
- Tư vấn thiết kế: Liên danh công ty cổ phần tư vấn 6 và công ty cổ phần tư vấn Phú Thái
- Tư vấn giám sát :Công ty DINVAI CUBA
- Tổng Mức đầu tư: 640,181 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn TPCP còn dư của các dự án cải tạo nâng cấp QL1A và đường HCM qua Tây Nguyên
- Tiến độ thực hiện : Từ 2016 đến 2018
Dự án được chia làm : 05 gói thầu
Thống kê truy cập