Đầu tư XD QL12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tên dự án: Đầu tư XD QL12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 - Tổng chiều dài tuyến là: 33.45Km Trong đó tuyến chính dài 27.5Km; tuyến tránh Nho Quan dài 5.95Km
 - Bề rộng nền đường/mặt đường: 12/11 m
 - Phần cầu: Vĩnh Khương, Điếm Tổng, Rịa, Láo, Mi, Sui, Lập Cập
 - Chủ đầu tư/Ban QLDA: Bộ Giao thông vận tải / Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
 - Tư vấn thiết kế / TVGS: Tân Phong, Tecco2, Hải Long, Hải Đăng/Công ty CP TV&XD Thăng Long
 - Tổng mức đầu tư: 1178 tỷ đồng.
 - Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành tháng 12/2017.
 - Dự án được chia làm: 02 gói thầu
Thống kê truy cập