Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

- Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa  có chiều dài 72,75 km, điểm đầu tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (Bình Dương), điểm cuối tại nút giao với tuyến N2, huyện Đức Hòa (Long An).

- Quy mô tương đương đường cấp 3 đồng bằng theo TCVN 4054 - 2005, bề rộng nền đường Bn = 12,25m; bề rộng mặt đường Bm = 11,25m.

- Tổng mức đầu tư là 2.293 tỷ đồng.

- Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp; khời công dự án ngày 18/11/2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Thống kê truy cập