Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có chiều dài 51,94 km; điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km88+540 - QL61) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối tại Km61+673 (khoảng Km65+100 - QL63) thuộc địa phận huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- Quy mô đường cấp 3 đồng bằng, bề rộng nền đường Bn = 12m; bề rộng mặt đường Bm = 11m.

- Tổng mức đầu tư là 3.904 tỷ đồng

- Dự án khởi công ngày 6/3/2024; dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Thống kê truy cập