Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo phát hành hồ sơ mời thầu và Lịch thực hiện đấu thầu gói thầu TV3

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) và Lịch thực hiện đấu thầu gói thầu TV3: Tư vấn khảo sát, thỉết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc GPMB & cọc LGĐB, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km69+000 - Km102+200, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu TV3: Tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, cắm cọc GPMB & cọc LGĐB, lập hồ sơ mơi thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km69+000 - Km102+200, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 12 tháng 10 nãm 2018 đến 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Giá bán 01 bộ HSMT: 2,000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu (HSĐXKT): Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 01/11/2018. 6. Thời điểm mở thầu (HSĐXKT): Bắt đầu từ 14 giờ 10 phút, ngày 01/11/2018.

Các nội dung tại mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong thông báo này nếu có sự thay đổi sẽ được Bên mời thầu thông báo đến cho tất cả các nhà thầu đã mua HSMT và được đăng tải trến tờ Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

Thống kê truy cập