Triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư xây dựng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).


Về cơ chế thực hiện và cơ chế thanh toán vốn đầu tư của Dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 7208/VPCP-KTN  ngày 15/10/2009 của Văn phòng Chính phủ và số 572/TTg-KTN ngày 14/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - Túy Loan (thuộc tuyến chính của đường Hồ Chí Minh), đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT. Đoạn Cam Lộ - Túy Loan được tách thành hai dự án thành phần gồm: Cam Lộ - La Sơn (dài hơn 103km) và La Sơn - Túy Loan (dài 83km).

Đoạn Cam Lộ - La Sơn là dự án giao thông có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế nói riêng và khu vực nói chung; sẽ nối thông với nhánh phía Đông đường Hồ Chí Minh, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và giải quyết an toàn giao thông trong các mùa mưa lũ.

<p right;\"="" style="text-align: right;">Nguồn Chinhphu.vn

 

Thống kê truy cập