Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức từ thiện: "Mùa Gió Ấm"

24/10/2017

Tiếp nối truyền thống, tương thân tương ái của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, sáng 20/10/2017, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình từ thiện ”Mùa Gió Ấm” tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên để ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường tiểu học Khau Viềng và Trường tiểu học, mầm non Lan Vỹ cùng một số hộ gia đình tại xã Lam Vỹ đây cũng là một trong những hoạt động thường xuyên của Ban.

Trao quà cho các em trường tiểu học Khau Viềng và Trường tiểu học, mần non Lam Vỹ

 

 

Trao quà cho cá hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn từ thiện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập