Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Lâm Văn Hoàng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng phòng ĐHDA 2

5/8/2019

Sáng nay, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Lâm Văn Hoàng đã trao Quyết định số 1539/QĐ-BĐHCM ngày 23/7/2019 bổ nhiệm ông Võ Duy Hưng – Chuyên viên phòng ĐHDA 4 giữ chức Phó Trưởng phòng phòng ĐHDA 2 - Ban QDLA đường Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy -  Giám đốc Lâm Văn Hoàng trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Võ Duy Hưng

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Lâm Văn Hoàng chúc mừng đồng chí Võ Duy Hưng đã được Lãnh đạo Ban tin tưởng và bổ nhiệm vào vị trí Phó Trưởng phòng phòng ĐHDA 2.  Giám đốc mong muốn, ông Võ Duy Hưng tiếp tục phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và những thành tích đạt được trong thời gian qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban.

Đồng chí Bí Thư Đảng - Giám đốc Lâm Văn Hoàng phát biểu tại buổi lễ

Cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo và CBVC Ban, ông Võ Duy Hưng hứa sẽ phát huy hết năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, Lãnh đạo Ban giao, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn Ban.

Đồng chí Võ Duy Hưng cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo và CBVC Ban 

Thống kê truy cập