Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh: Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án giai đoạn 2020 - 2025

12/6/2020

Chiều 11/6, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thứ trưởng Lê Đình Thọ, ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Đào Văn Tiến, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Lê Thị Thúy Hiền Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT.

Bí thư Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Lâm Văn Hoàng  phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Phó Bí thư Đảng ủy Lê Thanh Bình trình bày tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã luôn bám sát chương trình công tác, thực hiện đúng vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác quản lý, điều hành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Ban đã triển khai thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng khoảng 636km/21 dự án thành phần đảm bảo tiến độ chất lượng. Nổi bật là Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên dài 341km/9 dự án thành phần triển khai cuối năm 2013 đã hoàn thành tháng 7/2015,vượt tiến độ 1,5 năm so với yêu cầu của Quốc hội. Hoàn thành, trình và được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư 03 dự án/175km. Trong đó dự án Cam Lộ - La Sơn, là một trong các dự án cao tốc được phê duyệt sớm nhất và khởi công xây dựng đầu tiên trong các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam. Các dự án hoàn thành đều được Hội đồng nghiệm thu nhà nước nghiệm thu cấp Nhà nước (đối với các dự án thành phần đường Hồ Chí Minh) hoặc nghiệm thu cấp Bộ GTVT (đối với các dự án khác) đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định.

Theo đánh giá của Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, kết quả lớn nhất đạt được của Đảng bộ Ban trong nhiệm kỳ qua là đã chỉ đạo, lãnh đạo triển khai, thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; trong đó nổi bật là dự án đường Hồ Chí Minh là 1 trong 8 công trình tiêu biểu được vinh danh Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018; 5 năm liên tục trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh liên tục được Bộ GTVT công nhận đạt danh hiệu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được Chính phủ, các bộ, ngành và UBND các tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen và cờ thi đua.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Ban đã triển khai kiện toàn tổ chức Đảng đồng bộ, ổn định, thực hiện theo kế hoạch, chương trình toàn khóa và hàng năm; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật Đảng được giữ vững đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ, các chi bộ và chính quyền cùng cấp vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, kịp thời phát hiện và uốn nắn, chấn chỉnh các thiếu sót, khuyết điểm của một số chi bộ. 

Đồng chí Đỗ Nga Việt và đồng chí Phạm Công Bổng tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh  nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với chủ đề: “đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát triển bền vững”. Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chi Minh quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, chuyên môn cao, năng lực, kỹ năng quản lý tốt; xây dựng chiến lược phát triển bền vững, quyết tâm giữ vững và phát triển thương hiệu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lên tầm cao mới, uy tín, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng hội nhập kinh tế và đặc biệt là Đề án đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT của Bộ GTVT mới ban hành. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 02 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án thành phần của dự án đường Hồ Chí Minh và các dự án khác do Bộ GTVT giao.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Ban. Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý dự án; tạo bước đột phá trong phát triển, phấn đấu xây dựng Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phát triển toàn diện và bền vững.

Cụ thể, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ Ban được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 100% chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đảng ủy Bộ GTVT. 100% chi bộ xây dựng kế hoạch và chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề đầy đủ theo quy định. 100% đảng viên tự giác đăng ký, xây dựng bản cam kết tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% tổng số chi bộ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cáo những kết quả mà Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã quán triệt tốt các nghị quyết, chị thị của đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước tại các dự án. Xứng đáng là một trong những Ban QLDA mạnh của Bộ. Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng là một tập thể đoàn kết, cùng nhau chia sẻ, gánh vác nhiệm vụ chung, nhờ đó các dự án của Ban đã được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cần tiếp tục lãnh đạo đơn vị triển khai và hoàn thành tốt các dự án được giao. Đặc biệt là hai dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam là dự án Cam Lộ - La Sơn và dự án Nha Trang - Cam Lâm.  Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ban. Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào phục vụ công tác quản lý, đấu thầu.Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là điều kiện làm việc sinh hoạt của cán bộ tại công trường. Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh bám sát các quy định mới của Bộ về quản lý dự án đầu tư xây dựng mô hình quản lý của Ban phù hợp với các quy định của pháp luật.

Về công tác xây dựng đảng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện  tốt việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên tới từng chi bộ, đảng viên, nghiên cứu đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với tính chất hoạt động của đơn vị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí và tiến hành họp Ban chấp hành nhiệm kỳ mới: Đồng chí Lâm Văn Hoàng - Giám đốc Ban QLDA đường HCM được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025,  đồng chí Lê Thanh Bình  - Phó Giám đốc Ban QLDA được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy. 

Cũng tại đại hội này, các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX. 

 
Cổng TT Bộ GTVT
Thống kê truy cập