Người phát ngôn và cung cấp thông tin của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

17/5/2019

Ngày 06/5/2019, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh có Thông báo số 1023/TB-BĐHCM về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là đồng chí Trần Văn Xuân - Chánh Văn phòng Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Chi tiết thông báo tại đây

Thống kê truy cập