Tổng Giám đốc kiểm tra hiện trường dự án La Sơn - Túy Loan

25/8/2016

Hôm nay, ngày 25/8, Tổng Giám đốc Lâm Văn Hoàng cùng đoàn công tác Ban đã đi kiểm tra hiện trường thi công dự án La Sơn - Túy Loan.Tham dự có các phòng nghiệp vụ liên quan, Tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công.

          Qua kiểm tra thực tế,Tổng Giám đốc đã chỉ đạo Tư vấn thiết kế, Ban điều hành dự án La Sơn - Túy Loan cùng các đơn vị xử lý, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, phát sinh giúp các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, cũng như đảm bảo chất lượng thi công và an toàn lao động.


Ban điều hành báo cáo Tổng Giám đốc những khó khăn vướng mắc khi thi công dự án

 
đang cập nhật tiếp..........
Thống kê truy cập