Bộ GTVT và Bộ Tài nguyên & Môi trường tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ môi trường GTVT

9/3/2018

Chiều 8/3, tại Hà Nội, Bộ GTVT và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động GTVT giai đoạn 2018 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT: Lê Đình Thọ, Nguyễn Nhật; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trần Quý Kiên, Võ Tuấn Nhân; Nguyễn Thị Phương Hoa; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trong quá trình hoàn chỉnh mạng lưới GTVT, nhất là giao thông đường bộ, hàng không, đường sắt… từ xây dựng đến khai thác, đều tác động lớn đến tài nguyên và môi trường sống, Bộ GTVT cần phải phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường trong GTVT.

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tích hợp các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc ngành GTVT…

Qua nội dung ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mong rằng các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ sẽ thay mặt hai Bộ phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai cụ thể một số dự án, công trình như: phê duyệt các dự án cao tốc Bắc - Nam, triển khai xây dựng sân bay Long Thành, đây là hai dự án quan trọng quốc gia, nên rất cần các cơ quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp tác trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án; đồng thời mong Lãnh đạo Bộ và các cơ quan tham mưu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Bộ GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Toàn cảnh buổi ký Chương trình phối hợp công tác

Toàn cảnh buổi ký Chương trình phối hợp công tác

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đánh giá trong quá trình phát triển của ngành GTVT, xây dựng hạ tầng giao thông, phương tiện tham gia giao thông có tác động rất lớn đến tải nguyên và môi trường, hai Bộ cần phải ợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngoài trách nhiệm của hai Bộ GTVT và Tài nguyên và Môi trường, cần sự hợp tác của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp công tác tại địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị hai Bộ giao cơ quan làm đầu mối trong phối hợp công tác. Căn cứ nhiệm vụ của mỗi bên, hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm trình Bộ trưởng hai Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch cho năm sau.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký Chương trình phối hợp công tác quản lý, bảo vệ môi trường GTVT

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Trần Hồng Hà
ký Chương trình phối hợp công tác quản lý, bảo vệ môi trường GTVT

Trước đó, báo cáo về Chương trình hợp tác giữa hai Bộ, ông Trần Ánh Dương, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT cho biết, mục đích của Chương trình nhằm tăng cường phối hợp giữa hai Bộ để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động GTVT, đặc biệt trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch và trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án của ngành GTVT. Phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ để quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động GTVT.

Chương trình quy định việc phối hợp giữa hai Bộ trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước; việc xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; công tác thanh tra, kiểm tra và các nội dung chuyên môn khác có liên quan; xây dựng, nâng cao năng lực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của hai Bộ giai đoạn 2018 - 2021. Chương trình áp dụng đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị thuộc hai Bộ và các cơ quan, đơn vị khác có hoạt động liên quan.

Việc Bộ GTVT và Bộ Tài nguyên & Môi trường ký Chương trình phối hợp sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường GTVT trong giai đoạn 2018 - 2021

Việc Bộ GTVT và Bộ Tài nguyên & Môi trường ký Chương trình phối hợp sẽ tiếp tục
tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường GTVT trong giai đoạn 2018 - 2021

Về nội dung, Vụ trưởng Trần Ánh Dương cho biết, Chương trình tập trung vào 5 nội dung chính: xây dựng, hoàn thiện thể chế; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bộ; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, đề án, dự án; Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực có liên quan của hai Bộ; Chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về tổ chức thực hiện, hai Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc trong việc phối hợp, thống nhất triển khai nội dung Chương trình phối hợp công tác. Đối với các hoạt động phối hợp thường xuyên, mỗi Bộ tự bảo đảm kinh phí theo quy định; đối với các hoạt động phối hợp có kế hoạch dài ngày, kinh phí lớn, hai Bộ cùng nhau bàn bạc xác định kinh phí phối hợp, thống nhất cách thức phân bổ cho mỗi Bộ hoặc báo cáo đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định cấp kinh phí.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng quà lưu niệm

Hai Bộ thống nhất giao Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Vụ Môi trường (Bộ GTVT) làm đầu mối của hai Bộ trong phối hợp công tác. Căn cứ nhiệm vụ của mỗi bên, hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng GTVT phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Định kỳ sáu tháng/lần, lãnh đạo đơn vị đầu mối của hai Bộ có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin về các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp để rà soát, kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động; tổng hợp tình hình triển khai theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ GTVT kết quả thực hiện Chương trình.

mt.gov.vn
Thống kê truy cập