Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

30/9/2022

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

30/9/2022

Ngày 30/9/2022, Bộ GTVT tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã tới dự và trao Quyết định bổ nhiệm.

Theo Quyết định số 1286/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Vinh - Trưởng phòng Điều hành Dự án 5 Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/10/2022.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao Quyết định và chúc mừng Phó Giám đốc Nguyễn Thành Vinh

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Thành Vinh đã được Ban Cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ GTVT tín nhiệm bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Bộ trưởng đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thành Vinh cùng tập thể Lãnh đạo Ban, viên chức Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao, hoàn thành các dự án đang quản lý đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Bộ GTVT, góp phần phát triển ngành giao thông giai đoạn tới.

 

 

 

 

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Thống kê truy cập