Đại hội chi bộ phòng Điều hành Dự án 3

13/9/2022

Đại hội Chi bộ Phòng ĐHDA 3 nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Phòng ĐHDA 3 xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2025 là:

- Quản lý thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, hiệu quả. Hoàn thành đưa vào sử dụng, nghiệm thu cấp Nhà nước, đôn đốc nhà thầu bảo han kịp thời (nếu có) cũng như bàn giao hết bảo hành và quyết toán A-B các gói thầu XL 1, 2, 3 dự án thành phần Cam Lộ - La Sơn.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan hoàn thành công tác quyết toán với Bộ GTVT các Gói thầu 45, 46, 47 Dự án thành phần Chơn Thành – Đức Hòa.

- Hoàn thành kế hoạch vốn hàng năm được giao.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan thu hồi công nợ.

- Thực hiện công tác giải trình thanh tra, kiểm toán, quyết toán đối với các dự án có liên quan.

- Phối hợp và triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Ban giao.

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể đảng viên, viên chức trong Chi bộ cần phải đoàn kết, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và có hướng đề xuất, xử lý công việc trong các nhiệm vụ được giao;

- Tìm hiểu, giúp đỡ các đồng nghiệp, đồng chí mình trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó có thể hỗ trợ cho nhau khi công việc quá tải hoặc đồng nghiệp trong phòng nghỉ đột xuất.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ trong Ban trong thực hiện nhiệm vụ chung.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của cơ quan, tác phong ăn mặc đi lại và thái độ ứng xử với khách đến liên hệ công tác đúng quy định.

 

 

 

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Thống kê truy cập