Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị bàn giao mặt bằng trước 20/11

27/10/2022

Cao tốc Vạn Ninh - Cam L�� qua Quảng Trị bàn giao mặt bằng trước 20/11

 
Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị hiện nay đã hoàn thành công tác kiểm kê cây cối, hoa màu, tài sản trên đất đạt 95,76%...

Sáng 27/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn đã hoàn thành công tác kiểm kê cây cối, hoa màu và tài sản trên đất 31,15km/32,53km (đạt 95,76%).

Trong đó, Vĩnh Linh đã hoàn thành công tác kiểm kê 14,25/14,25km, Gio Linh 11,9/11,9km; riêng Cam Lộ đã hoàn thành 5/6,38km, còn lại 1,38km sẽ hoàn thành trước ngày 31/10.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị đang được các địa phương tập trung triển khai để bàn giao mặt bằng 24,7km/32,53km (đạt 75,93%) trước ngày 20/11: Vĩnh Linh 12km/14,25km, Gio Linh 8,2km/11,9km, Cam Lộ 4,5/6,38km.

 

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị bàn giao mặt bằng trước 20/11 1

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị đã hoàn thành việc đo đạc địa chính 100%, hoàn thành kiểm kê cây cối, hoa màu và tài sản trên đất 95,76%

Tập trung GPMB, bàn giao trên 70% trước ngày 20/11

Theo Ban Chỉ đạo GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị, để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng các gói thầu đoạn qua địa bàn tỉnh trước ngày 20/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ tập trung, bố trí nhân lực áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, công khai, phê duyệt nhằm đảm bảo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các gói thầu liên quan đến việc xây dựng các khu TĐC, lập hồ sơ quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ dự án trình các cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt triển khai xây dựng bố trí tái định cư (TĐC) cho các hộ dân đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng; phấn đấu triển khai thi công xây dựng các khu TĐC trong năm 2022.

UBND tỉnh Quảng Trị đang có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất về chủ trương thực hiện thu hồi đất đối với đất do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị quản lý để phục vụ dự án; đề nghị Tập đoàn chỉ đạo Công ty Cao su Quảng Trị tổ chức chặt cây bàn giao mặt bằng đối với phạm vi đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày 31/10, các đoạn còn lại trước ngày 10/11.

Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể qua địa bàn các huyện để áp giá bồi thường, hỗ trợ; phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/10. Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, thẩm định quy mô xây dựng các khu TĐC và tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 29/10.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, để hoàn thành bàn giao mặt bằng 70% trước ngày 20/11, UBND huyện sẽ hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền cho phạm vi ảnh hưởng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải (dài khoảng 1km) và phạm vi mặt bằng qua địa bàn các xã Vĩnh Hà, Vĩnh khê, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn (dài khoảng 11km, chủ yếu là đất và cây cối, hoa màu).

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị bàn giao mặt bằng trước 20/11 2

Quảng Trị yêu cầu 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ đẩy nhanh công tác GPMB để bàn giao 75,93% mặt bằng trước ngày 20/11.

Tương tự, huyện Gio Linh bàn giao 8,2km/11,9km, gồm: 4,4km đất trồng cây cao su (3,4km qua xã Hải Thái, 1km qua xã Gio An) và phần đất nông nghiệp, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu khoảng 3,8km (xã Linh Trường 1,5km, xã Hải Thái 1,2km, xã Gio An 0,5km, xã Linh Hải 0,6km).

Huyện Cam Lộ tập trung thực hiện GPMB đối với các trường hợp bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, bàn giao mặt bằng 4,5km/6,38km trước ngày 20/11/2022.

Khẩn trương lập hồ sơ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu TĐC

Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 65,7km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 32,53km, có khoảng 477 hộ bị ảnh hưởng phải TĐC và 15 công trình công cộng bị ảnh hưởng cần phải di dời. Dự kiến đoạn qua Quảng Trị có 11 vị trí xây dựng khu TĐC, diện tích khoảng 43,109 ha.

Tại Vĩnh Linh đã xác định 4 vị trí xây dựng khu TĐC cho khoảng 138 hộ dân và 6 công trình công cộng bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 12,958 ha.

Trong đó, xã Vĩnh Khê 1 vị trí/3,512 ha (đất do các hộ gia đình, cá nhân quản lý), thị trấn Bến Quan 1 vị trí/2,059 ha (đất do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị quản lý), xã Vĩnh Hà 1 vị trí/3,264ha (đất do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị quản lý), xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Hà 1 vị trí/4,123 ha (đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải quản lý).

UBND huyện Vĩnh Linh đã làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, các đơn vị thống nhất giao đất cho UBND huyện xây dựng khu TĐC phục vụ dự án; các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời TĐC thống nhất vị trí dự kiến xây dựng.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị bàn giao mặt bằng trước 20/11 3

Song song đẩy nhanh GPMB, phấn đấu triển khai thi công xây dựng các khu TĐC trong năm 2022

Ngày 25/10, UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký danh mục dự kiến xây dựng các khu TĐC và hiện nay đang triển khai công tác lập hồ sơ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Huyện Gio Linh đã xác định 4 vị trí xây dựng khu TĐC cho khoảng 119 hộ dân và 3 công trình công cộng bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 11,621 ha. Trong đó, xã Hải Thái có 2 vị trí/3,621 ha (đất do các hộ và UBND xã quản lý), xã Gio An 1 vị trí/4,6 ha (đất do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị quản lý), xã Linh Trường 1 vị trí/3,40 ha (đất do các hộ và UBND xã quản lý).

Ngày 14/10, UBND huyện Gio Linh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký danh mục dự kiến xây dựng các khu TĐC và hiện nay đang triển khai công tác lập hồ sơ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Huyện Cam Lộ đã xác định 3 vị trí xây dựng khu TĐC cho khoảng 220 hộ dân và 6 công trình công cộng bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 18,53 ha (đất do các hộ và UBND xã quản lý). Trong đó, xã Cam Hiếu có 1 vị trí/11,56 ha, xã Cam Thuỷ 1 vị trí/3,8 ha, xã Cam Tuyền 1 vị trí/3,17 ha.

Ngày 25/10, UBND huyện Cam Lộ đã có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký danh mục dự kiến xây dựng các khu TĐC và hiện nay đang triển khai công tác lập hồ sơ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Đối với phần mặt bằng còn lại liên quan đến việc xây dựng TĐC, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai để bàn giao sau thời điểm 20/11 nói trên.

 

Báo Giao thông
Thống kê truy cập