Chủ đầu tư, ban QLDA giao thông chậm giải ngân sẽ bị xử lý trách nhiệm

6/9/2019

Bộ GTVT sẽ xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, ban QLDA nếu chậm giải ngân dự án xây dựng công trình giao thông...

Keyword đầu tiên có dấu
Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân dự án trong 4 tháng còn lại của năm 2019 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân các dự án xây dựng ngành GTVT do Bộ GTVT quản lý trong 4 tháng cuối năm 2019.

Đối với khởi công, khánh thành các dự án, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ khởi công, khánh thành các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư theo đúng kế hoạch. Trong công tác giải phóng mặt bằng, Bộ GTVT yêu cầu phải cử cán bộ phối hợp cùng hội đồng giải phóng mặt bằng và các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

"Các chủ đầu tư, ban QLDA cần chỉ đạo nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết đối với các hạng mục, khối lượng công việc còn lại của dự án; huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, làm tăng ca, tăng mũi thi công để triển khai đáp ứng tiến độ", Bộ GTVT yêu cầu.

Các chủ đầu tư, ban QLDA phải thường xuyên kiểm soát tiến độ thực tế, trường hợp các gói thầu, dự án không có chuyển biến tích cực, không đáp ứng tiến độ, phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời hoặc bổ sung, thay thế nhà thầu đề triển khai thi công đáp ứng tiến độ, đảm bảo kế hoạch giải ngân theo yêu cầu.

"Bộ GTVT sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân các chủ đầu tư, ban QLDA nếu để xảy ra chậm trễ, không đảm bảo tiến độ giải ngân và đưa vào đánh giá xếp hạng chủ đầu tư, ban QLDA năm 2019", Bộ GTVT cho biết và yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA rà soát tổng thể tình hình nghiệm thu thanh toán, giải ngân khối lượng hoàn thành đối với từng gói thầu, dự án; những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán, giải ngân khối lượng hoàn thành của từng gói thầu, dự án; kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà thầu về hồ sơ thủ tục nghiệm thu, thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của dự án.

Bộ GTVT giao Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, ban QLDA triển khai thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch đề ra; tăng cườởng công tác kiểm tra hiện trường, kịp thời tham mưu Bộ GTVT xem xét, giải quyết các vấn để tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Báo Giao thông
Thống kê truy cập