Cuộc thi " Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 "

11/11/2019

Ngày 06/11/2019, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 10577/BGTVT-TCCB về Cuộc thi "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019".

Chi tiết xem tại đây

Thống kê truy cập