Giao đầu mối nghiên cứu mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

14/3/2024

Một đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Một đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 227/QĐ – BGTVT về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Đây là một trong 5 đoạn tuyến cao tốc có quy mô 2 làn xe đang được Bộ GTVT ưu tiên dành nguồn lực để nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn.

Theo đó, Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kinh phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án được thanh toán theo nhiệm vụ, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm; thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến năm 2025.

Tại Quyết định số 227, Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án nêu trên; đối với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được lựa chọn theo quy định hiện hành.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh có trách nhiệm tận dụng tối đa hồ sơ dự án đầu tư đã được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐBGTVT ngày 19/6/2018 và các kết quả nghiên cứu (nếu có) để phục vụ công tác nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy hoạch được duyệt; hoàn tất các thủ tục liên quan để xử lý dứt điểm theo quy định hiện hành các công việc đã được Bộ GTVT giao tại Quyết định số 1927/QĐ-BGTVT ngày 11/9/2019.

Dự án thành phần đầu tư đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, sử dụng vốn đầu tư công, được đưa vào khai thác từ ngày 1/1/2023.

Hiện phần đường các đoạn tuyến thông thường (giai đoạn phân kỳ) đoạn Cam Lộ - La Sơn được bố trí 2 làn xe với mặt cắt ngang có bề rộng nền đường 12 m. Trong đó, mặt đường xe chạy 7m (mỗi chiều đường 1 làn xe; giữa hai chiều đường sơn tim); bề rộng lề gia cố 2 bên là 4m (kết cấu mặt đường như kết cấu mặt đường của làn xe cơ giới). Lề đất mỗi bên rộng 1m. Riêng các đoạn vượt xe (được thiết kế quy mô theo giai đoạn hoàn chỉnh) bố trí 4 làn xe với mặt cắt ngang có nền đường rộng  23,25m, trong đó mặt đường xe chạy 14m; dải phân cách giữa 0,75m; dải an toàn giữa 1,5m (2x0,75m); dải dừng xe khẩn cấp 5m (2x2,5m). Lề đất rộng 2m (2x1m).

Theo tính toán sơ bộ, để nâng cấp, mở rộng 98 km cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe tiêu chuẩn, có làn dừng khẩn cấp liên tục là khoảng 6.500 tỷ đồng. Phương án này từng được lập năm 2020 nhưng hiện vẫn cần cập nhật lại cho phù hợp với tình hình thực tế, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, tại Công điện số 16, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với ngay các địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên; trong đổ tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe. Đồng thời, rà soát bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến (như hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ,...); báo cáo Thủ tướng trong tháng 3/2024.

Báo điện tử Đầu tư
Thống kê truy cập