Kiểm tra DATP ĐTXD đoạn Nha Trang - Cam Lâm

13/6/2022

Thực hiện kê hoạch công tác của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) năm 2022, Cơ quan thường trực Hội đồng thông báo keeds hoạch kiểm tra Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

 

 

 

 

Thống kê truy cập