Nhanh chóng triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng vì lợi ích của người dân

12/9/2017

“Nhanh chóng triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng vì lợi ích của người dân” là yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Thu phí tự động không dừng- giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức BOO chiều nay 31/8.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công ty VETC cho biết hiện nay đã có 22 trạm ký hợp đồng dịch vụ, 7 trạm chưa ký hợp đồng, Công ty đã hoàn thành lắp đặt 11 trạm và đang vận hành thương mại và đang triển khai lắp đặt 11 trạm.

Đối với 11 trạm lắp đắt thì 10 trạm đã vận hành thương mại và 1 trạm đang chạy thử nghiệm.
Đối với 11 trạm đã ký hợp đồng dịch vụ VETC đã triển khai 6 trạm
Bắc Hải Vân, Hoàng Mai, Cầu Bến Thủy I, Cầu Bến Thủy II, Trạm Bắc Ninh, Trạm Cầu Đồng Nai mới.

Bên cạnh đó có 5 trạm do nhà đầu tư BOT lắp đặt: Trạm Bắc Bình Định, Trạm Nam Bình Định, Trạm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Thuận, nhà đầu tư BOT đã lắp đặt thiết bị ETC nhưng chưa kết nối với hệ thống Bank –End của VETC.

Đại diện Công ty VETC cho biết hiện nay đã có 22 trạm ký hợp đồng dịch vụ

Điều đáng nói hiện nay vẫn còn 7 trạm chưa ký hợp đồng dịch vụ như: Trạm Quán Hàu, Đông Hà (Trường Thịnh); Trạm Cam Tịnh; Trạm Cần Thơ, Trạm Tiền Giang, Trạm Bắc Giang và Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã nghe báo cáo tình hình lắp đặt hệ thống không dừng từ các nhà đầu tư BOT. Các nhà đầu tư đều khẳng định sẽ hoàn lắp đặt hệ thống thu phí tự động trước 30/9 và đưa vào chạy thử nghiệm trước 15/10.

Kết luận tại buổi làm việc Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện khẳng định: " Việc áp dụng thu phí không dừng nhằm đảm bảo công khai minh bạch và quyền lợi cho người tham gia giao thông  chính vì vậy cần nhanh chóng triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng vì lợi ích của người dân".

Đại diện nhà đầu tư BOT Bắc Giang  hứa sẽ sẽ thực hiện
đúng cam kết để sớm đưa thu phí không dừng vào hoạt động.

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cũng khẳng định việc triển khai thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng là chủ trương bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, hướng tới sự hài lòng và thuận lợi cho người tham giao giao thông, đảm bảo minh bạch trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Để đạt được tiến độ chung Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đề nghị các nhà đầu tư BOT phải quyết liệt trong việc thi công lắp đặt.

Trạm thu phí Mỹ Lộc đã sử dụng dịch vụ thu phí không dừng được người dân đánh giá cao.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã đưa ra lộ trình lắp đặt rõ ràng: từ nay đến 30/9  phải lắp đặt xong  22 trạm thu phí. Các nhà đầu tư có thể dùng thiết bị của các đơn vị khác nhưng bắt buộc  phải kết nối  được với hệ thống Bank –End của VETC. “Đến 30/10 nhà đầu tư chưa đưa thống thu phí tự động không dừng  vào hoạt động sẽ bị dừng thu phí”. Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện khẳng định.

Tổng cục Đường bộ VN
Thống kê truy cập