Thông báo họp giao ban tháng 8/2017

7/9/2017

Ngày 05/9/2017, Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 8, kế hoạch triển khai công việc tháng 9 và các tháng cuối năm 2017. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban và các bộ phận nghiệp vụ và đại diện Tư vấn giám sát (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc thống nhất kết luận:

Tháng 8/2017, Ban đã đạt được các kết quả chính: giá trị sản lượng xây lắp thực hiện được hơn 320 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch tháng, giá trị giải ngân toàn dự án hơn 500 tỷ đồng; hoàn thành trình toàn bộ dự toán điều chỉnh bổ sung của dự án La Sơn - Túy Loan; tiếp tục làm việc với địa phương để bàn giao phần mặt bằng còn lại của các dự án vốn dư, đến nay các dự án này đã bàn giao khoảng 92% mặt bằng; đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục bổ sung như Cầu 110, thảm tăng cường mặt đường đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành; giải trình với Bộ GTVT và được Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh,... đây là sự cố gắng rất đáng khích lệ của các bộ phận nghiệp vụ trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa, bão liên tiếp, trong đó đặc biệt biểu dương tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn dư, mặc dù mới triển khai trong điều kiện vốn bố trí chậm, mưa nhiều, mặt bằng còn vướng nhưng sau 8 tháng thi công đã hoàn thành hơn 50% công việc. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như tiến độ dự án La Sơn - Túy Loan tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, công tác sửa chữa hư hỏng các dự án QL1 còn kéo dài, tiến độ triển khai các hạng mục bổ sung của dự án Năm Căn - Đất Mũi còn chậm. Hiện chỉ còn hơn 1 quý để hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm, trong đó nhiệm vụ nặng nề nhất là công tác giải ngân vốn TPCP. Vì vậy yêu cầu các phòng nghiệp vụ tiếp tục cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung giải quyết các công việc còn chậm tiến độ để hoàn thành kế hoạch năm, trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9, cụ thể như sau:

1. Công tác giải ngân các dự án vốn TPCP

- Các Phó Giám đốc tiếp tục làm việc trực tiếp với từng phòng QLDA và phòng KTKH, phòng TCKT rà soát, để chính xác hóa lần cuối nhu cầu giải ngân năm 2017, hoàn thành trước 10/9 để phòng KTKH tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT điều hòa vốn (nếu có).

- Phòng TCKT chủ trì rà soát toàn bộ công nợ của các dự án hoàn thành (cả GPMB của địa phương) để phối hợp với phòng KTKH tổng hợp báo cáo Bộ bố trí đủ vốn thanh toán dứt điểm trong năm 2017.

- Căn cứ nhu cầu giải ngân của các phòng, phòng KTKH xem xét, cân đối báo cáo Bộ điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2017 của Ban cho phù hợp với thực tế.

- Các GĐĐHDA đôn đốc quyết liệt các nhà thầu tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng thanh toán, phấn đấu năm 2017 tối thiểu phải giải ngân hết số vốn đăng ký.

- Các phòng TCKT, KTTĐ, KTKH đẩy nhanh tiến độ giải ngân phần giá trị chờ quyết toán, chi phí khác.

2. Các dự án sử dụng vốn dư

- Về công tác GPMB: Các GĐĐHDA tiếp tục phối hợp và đôn đốc các địa phương chi trả đền bù GPMB để sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại.

- Các phòng QLDA thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, quản lý chặt công tác sản xuất vật liệu đặt biệt là vật liệu CPĐD và bê tông nhựa.

- Phòng KTTĐ mời ngay đơn vị Tư vấn kiểm định thực hiện ngay khi nhà thầu thi công lớp K98 và CPĐD (kể cả thành phần cấp phối trước khi thi công).

- Phòng DA3 đôn đốc TV Thẩm tra để trình Bộ GTVT dự toán chính thức dự án Chơn Thành - Đức Hòa trình trước 10/9/2017.

- Dự án Ngân Sơn, Nà Phặc: Phòng DA1 đôn đốc TVTK hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh TKBVTC đoạn Km1+700 - Km2+060 trình Bộ GTVT phê duyệt. Nếu đến ngày 8/9, TVTK vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thì báo cáo lãnh đạo Ban để giải quyết.

3. Dự án La Sơn - Túy Loan

Thời gian vừa qua BĐH La Sơn đã có nhiều cố gắng và dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một số tồn tại chưa được giải quyết triệt để. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là năng lực một số cán bộ tham gia dự án còn hạn chế; sự phối kết hợp trong nội bộ BĐH cũng như giữa BĐH với các bộ phận nghiệp vụ chưa chặt chẽ; sự truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban xuống từng cán bộ trong BĐH đôi khi còn chưa kịp thời,... Giám đốc yêu cầu BĐH La Sơn rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại nêu trên. Thời gian tới tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng tiến độ yêu cầu. Ngoài ra, yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ khẩn trương thực hiện các công việc sau:

- Phòng KTTĐ:

+ Hoàn trả đường tuần tra rừng thuộc gói thầu XL8: đôn đốc TV trình thiết kế trước ngày 9/9/2017.

+ Đôn đốc hoàn thiện thủ tục thỏa thuận với đơn vị Truyền tải điện đoạn Hòa Liên - Túy Loan về các vị trí giao cắt với đường điện 110KV - 500KV.

- Phòng KTKH:

+ Bổ sung cầu Mụ Em 3 vào gói thầu 7B: Phòng KTKH hoàn thiện thủ tục bổ sung sau 3 ngày nhận đủ hồ sơ từ BĐH La Sơn.

+ Chi trả bảo hiểm do lu rung nứt nhà: Phòng KTKH phối hợp với BĐH nghiên cứu thời điểm chi trả hợp lý tránh để khiếu kiện cũng như ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- BĐH La Sơn:

+ Đôn đốc Công ty Trường Thịnh hoàn thiện hồ sơ bổ sung cầu Mụ Em 3 trình Ban trước ngày 8/9/2017.

+ Chấp thuận hồ sơ tiến độ, sản lượng thực hiện, giá trị giải ngân hàng tháng giai đoạn hoàn chỉnh dự án gửi Lãnh đạo Ban trước ngày 8/9.

+ Hoàn thiện báo cáo Hội đồng NTNN về kết quả khắc phục các tồn tại theo kết luận của HĐNTNN tại buổi kiểm tra hiện trường tháng 1/2017, hoàn thành trước ngày 8/9/2017.

+ Tiếp tục nghiêm túc thực hiện Công điện 2390/CĐ-ĐHCM ngày 25/8/2017.

4. Đoạn Năm Căn - Đất Mũi

- Phòng DA6, DA8 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hiện trường để bàn giao các gói thầu đường còn lại trong tháng 9/2017.

- Phòng DA6 làm việc với Bộ GTVT để phê duyệt TKBVTC, dự toán và các thủ tục theo quy định đối với các hạng mục bổ sung, phát sinh trong tháng 9/2017 để tháng 10/2017 triển khai thi công, hoàn công và quyết toán đoạn Km0 - Km51+300 trong tháng 11/2017.

5. Dự án QL1

- Các GĐĐHDA rà soát, đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dứt điểm sửa chữa hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành trong tháng 9/2017 theo đúng yêu cầu của Bộ GTVT tại Công điện 45/CĐ-BGTVT ngày 29/8/2017.

- Phòng KTTĐ phối hợp với các bộ phận liên quan hoàn thiện các thủ tục triển khai lớp tăng cường mặt đường, chống biến đổi khí hậu trong tháng 9/2017 để tháng 10 thi công.

- Phòng TCKT làm việc với Vụ Tài chính để phê duyệt quyết toán dự án TPCP trong tháng 9/2017.

6. Dự án TPCP Chơn Thành - Đức Hòa

- Phòng QLDA3 làm việc với các cơ quan liên quan để giải quyết việc bàn giao các hạng mục, tài sản dở dang khi dự án dừng giãn tiến độ làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu.

- Trên cơ sở dự toán chính thức các gói thầu 45, 46, 47, phòng KTKH phối hợp với phòng QLDA3, phòng KTTĐ trình Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cũng như chỉ đạo Tư vấn cập nhật điều chuyển một số hạng mục (BTN, điện chiếu sáng,...) từ dự án TPCP sang dự án BOT đồng thời trình Bộ GTVT điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án TPCP. Hoàn thành trong tháng 9/2017.

7. Phòng DA8 đôn đốc nhà thầu hoàn thiện thủ tục để bàn giao hết bảo hành đoạn Bến Nhất - Gò Quao trong tháng 10/2017.

8. Đối với TVGS:

- Trình ngay sơ đồ bố trí nhân sự TVGS gói thầu số 31 dự án La Sơn - Túy Loan và cử cán bộ vào hiện trường triển khai công việc ngay.

- Đề nghị Công ty DINVAI bổ sung nhân sự phiên dịch cho Văn phòng hiện trường dự án tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc trước ngày 8/9/2017.

- Đối với các dự án vốn dư hiện đang chuẩn bị thi công lớp móng CPĐD và lớp mặt đường, yêu cầu TVGS tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, kiểm soát chặt chất lượng vật liệu đầu vào, kiên quyết loại bỏ khỏi công trường các vật liệu không đảm bảo chất lượng.

vp
Thống kê truy cập