Thông báo Họp giao ban tháng 11/2017

7/12/2017

Ngày 04/11/2017, Giám đốc Ban đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 11 và kế hoạch triển khai công việc tháng cuối năm 2017. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban và các bộ phận nghiệp vụ và đại diện Tư vấn giám sát (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc thống nhất kết luận:

Với sự cố gắng của các bộ phận nghiệp vụ, tháng 11/2017 Ban đã hoàn thành các công việc như hoàn thành công tác kiểm tra chất lượng đợt 2 các dự án vốn dư; cơ bản hoàn thành trình, duyệt các hạng mục phát sinh (bền vững hóa) của dự án tránh Ngân Sơn, Nà Phặc; hoàn thành công tác phê duyệt toàn bộ dự toán giai đoạn điều chỉnh của dự án La Sơn - Túy Loan; trình Bộ GTVT phê duyệt quyết toán đoạn Năm Căn - Khai Long; lựa chọn xong Tư vấn và triển khai TKBVTC tuyến tránh TT Eadrăng,... Bên cạnh đó vẫn còn một số lĩnh vực chưa hoàn thành kế hoạch đặc biệt là tiến độ thi công một số dự án chậm dẫn đến giá trị sản lượng xây lắp tháng 11 toàn Ban chỉ đạt 68% kế hoạch tháng, giải ngân các dự án vốn TPCP đạt 92% kế hoạch tháng. Nguyên nhân chính là do trong tháng liên tiếp xảy ra các đợt mưa bão, một số gói thầu còn vướng mặt bằng.

Trong tháng cuối của năm 2017, Giám đốc yêu cầu các phòng nghiệp vụ rà soát các công việc còn tồn tại, tập trung tháo gỡ các khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc còn dang dở, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó nhiệm vụ chính là công tác giải ngân các dự án vốn TPCP, đặc biệt là vốn năm 2016.

1. Công tác giải ngân các dự án vốn TPCP

- Giải ngân là chỉ tiêu quan trọng để bình xét thi đua cuối năm. Yêu cầu các phòng nghiệp vụ tối thiểu phải giải ngân hết số vốn đăng ký. Giao phòng KTKH có văn bản thông báo thường xuyên tình hình giải ngân cho các phòng và theo dõi, báo cáo kịp thời Lãnh đạo Ban để chỉ đạo.

- Đối với các phòng QLDA bám sát công trường, tăng cường kiểm tra hiện trường, nâng cao công tác đảm bảo chất lượng, ĐB ATLĐ, VSMT, đảm bảo giao thông thông suốt (đặc biệt là đoạn tuyến QL1 và QL12B), đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án. Đồng thời tiếp tục phối hợp và đôn đốc các địa phương sớm bàn giao phần mặt bằng còn vướng cũng như đẩy nhanh giải ngân GPMB.

- Đối với các phòng KTKH, KTTĐ, TCKT, VP giải ngân các chi phí khác như kế hoạch đã đăng ký.

2. Các dự án sử dụng vốn dư

- Dự án Ngân Sơn, Nà Phặc: Phòng KTTĐ chủ trì, phòng DA1 phối hợp đôn đốc TVTK trình Bộ GTVT thiết kế 01 điểm bền vững hóa còn lại trước 09/12/2017;  hoàn thiện hồ sơ TK BVTC sau duyệt nộp về Ban và trình Bộ GTVT dự toán các điểm đã được duyệt TKBVTC. Giap Phó GĐ Lê Thanh Bình chủ động họp kiểm điểm tiến độ của TVTK.

- Các dự án phía Bắc đến hết tháng 12/2017 phải thông tuyến trên CPĐD, đến trước Tết Âm lịch cơ bản hoàn thành thảm BTN trừ các đoạn còn vướng mặt bằng (dự án Chợ Mới - Chợ Chu) hoặc phải chờ xử lý phát sinh (xử lý bền vững hóa đoạn tránh Ngân Sơn, Nà Phặc).

- Đoạn 7,4km cuối tuyến: Đến trước Tết Âm lịch 2018, hoàn thành lớp CPĐD trong đó láng nhựa khoảng 3km trừ 300m mới bàn giao mặt bằng hoàn thành đến lớp K ≥ 98.

3. Dự án La Sơn - Túy Loan

- BĐH La Sơn:

+ Thực hiện thi công đúng tiến độ mà BĐH cam kết, đến tháng 3/2018 thông nền đường đoạn Km0 - Km66, trừ một số vị trí nền đào và cần bổ sung giai đoạn 2 như đã báo cáo. Trưởng ban ĐHDA tổng hợp gửi báo cáo về Văn phòng trước ngày 10/12 làm cơ sở theo dõi.

+ Đẩy nhanh tiến độ thanh toán khối lượng hoàn thành, đặc biệt là phần KLHT nhưng do chủ quan các bên thực hiện không đảm bảo tiến độ.

+ Trong tháng 12/2017, hoàn thành hồ sơ TKBVTC để trình duyệt.

- Công tác TVGS:

+ TVGS DINVAI tăng cường công tác quản lý chất lượng đặc biệt lưu ý chất lượng các hạng mục, công trình ẩn dấu, các vị trí trên cao hoặc dưới sâu.

+ Giao Phó GĐ Nguyễn Vũ Quý cùng BĐH La Sơn làm việc với TVGS để chấn chỉnh, củng cố lại đội ngũ TVGS

4. Đoạn Năm Căn - Đất Mũi

- Phòng KTKH trình Bộ GTVT kết quả đấu thầu gói thầu 58 (cầu Rạch Vàm & cầu Rạch Tàu) trước ngày 15/12/2017 để triển khai thi công và kịp giải ngân trong năm 2017.

    - Phòng QLDA1 đôn đốc thi công hoàn thành hạng mục nâng cao độ đường đỏ để trong tháng 12/2017 bàn giao nốt gói thầu còn lại của đoạn Năm Căn - Khai Long.

- Phòng DA8 đôn đốc nhà thầu hoàn thành sửa chữa hư hỏng đoan qua thị trấn Năm Căn trước ngày 10/12/2017.

5. Dự án QL1

- Các GĐĐHDA đôn đốc các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác ĐB ATGT đặc biệt là trong thời gian xảy ra mưa lũ như hiện nay; bổ sung biển báo cảnh báo những vị trí có nguy cơ mất ATGT.

- Về hạng mục tăng cường kết cấu mặt đường:

+ Phòng KTTĐ đôn đốc Tư vấn sớm hoàn thành TKBVTC dự án vốn TPCP để trình Bộ duyệt xong trước ngày 15/12 làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và kịp ứng vốn 2017; đôn đốc các nhà đầu tư BOT lập điều chỉnh bổ sung hạng mục vào dự án.

+ Phòng KTKH tiếp tục bám các bộ, ngành xin kéo dài vốn để thực hiện và đảm bảo có đủ vốn thi công trong thời gian tới đây.

6. Dự án TPCP Chơn Thành - Đức Hòa

- Phòng QLDA3 làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT sớm có quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án, dự toán các gói thầu trong tháng 12.

7. Tuyến tránh TT Eadrăng

- Phòng KTTĐ chủ trì, phòng DA2 phối hợp làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT sớm phê duyệt TKBVTC đoạn đã trình (Km12 - Km23) và đôn đốc TVTK trình TKBVTC đoạn còn lại (Km0 - Km12) trước ngày 15/12, trình TKBVTC gói BTN và ATGT trong tháng 12/2017 và trình duyệt dự toán các gói thầu trong tháng 12/2017 để triển khai đấu thầu.

8. Hạng mục tăng cường kết cấu mặt đường đường ngang nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh: Phòng DA1 đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đến 31/12/2017 cơ bản hoàn thành thảm BTN, kịp giải ngân hết vốn bố trí.

9. Đoạn qua TX Đồng Xoài: Phòng TCKT chủ trì phối hợp với các phòng KTKH, QLDA3 xem xét hướng dẫn nhà thầu thủ tục thanh toán các khoản nợ trước đây.

10. Giao Phó GĐ Nguyễn Vũ Quý chỉ đạo các phòng liên quan giải quyết dứt điểm công tác nổ mìn phá đá dưới đường dây 500KV do Tổng Cty CTGT 5 thi công.

11. Công tác tổng kết cuối năm

- Yêu cầu các phòng nghiệp vụ thực hiện việc đánh giá, bình xét thi đua cuối năm một cách nghiêm túc, thực chất và gửi báo cáo tổng kết các phòng về Văn phòng trước 15/12/2017.

- Giao Văn phòng phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác tổng kết cuối năm (chuẩn bị báo cáo tổng kết; kế hoạch tổng kết; hướng dẫn, kiểm tra việc bình xét thi đua cuối năm của các phòng nghiệp vụ, phòng nào chưa đạt yêu cầu làm lại). 

Thống kê truy cập