Thông báo họp giao Ban tháng 4/2018

5/4/2018

Ngày 02/4/2018, Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác của các phòng nghiệp vụ tháng 3, Quý I/2018 và kế hoạch triển khai tháng 4/2018. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và đại diện TVGS (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các phòng nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc kết luận:

Trong Quý I/2018 với sự cố gắng của các bộ phận nghiệp vụ, Ban đã hoàn thành các công việc chính sau: hoàn thành bàn giao toàn bộ đoạn Năm Căn - Khai Long thuộc dự án Năm Căn - Đất Mũi; hoàn thành trình, duyệt dự toán một số hạng mục bổ sung dự án QL1 (thi công đoạn nút cổ chai Km1211+110 - Km1211+799, tăng cường mặt đường,...); hoàn thành trình, duyệt dự toán, trình HSMT đoạn tránh Eadrăng; cơ bản hoàn thành báo cáo NCKT dự án Cam Lộ - La Sơn để trình Bộ GTVT phê duyệt; tiến độ thi công dự án La Sơn - Túy Loan đã có chuyển biến tích cực... Mặc dù vậy, vẫn còn một số công việc chưa đạt yêu cầu: sản lượng xây lắp trong tháng 3 chưa hoàn thành kế hoạch (chỉ đạt 83% kế hoạch); sản lượng của Quý I tuy đạt 140% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng vẫn rất khiêm tốn; giải ngân các dự án TPCP thấp; công tác quyết toán phần điều chỉnh giá của dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên triển khai chưa đạt yêu cầu... Nguyên nhân khách quan của một số công việc chưa đáp ứng tiến độ là trong Quý I có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, vướng mặt bằng ở một số dự án vốn dư, vốn kế hoạch 2017 kéo dài chưa được giao, một số nhà đầu tư, nhà thầu thiếu hợp tác,...Nguyên nhân chủ quan là do việc triển khai chưa thực sự quyết liệt của một số bộ phận nghiệp vụ.

Xác định Quý II/2018 là thời gian bản lề vừa bứt phá thực hiện các công việc còn lại của Quý I vừa chuẩn bị các điều kiện để tăng tốc trong Quý III. Vì vậy khối lượng công việc là rất lớn, đòi hỏi các bộ phận nghiệp vụ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể hoàn thành, đồng thời phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng tháng để tập trung thực hiện, trong đó nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4 là hoàn thành thi công nền đường toàn bộ đoạn Km0 - Km66 dự án La Sơn - Túy Loan; trình Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư đoạn Cam Lộ - La Sơn; cơ bản giải quyết xong các vướng mắc về mặt bằng của các dự án vốn dư. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

1. Công tác chuẩn bị đầu tư (CBĐT):

- Dự án Cam Lộ - La Sơn: Phòng KHTH chỉ đạo TVTK hoàn thiện trình Bộ GTVT báo cáo NCKT trước ngày 05/4/2018; bám Bộ TN&MT có văn bản thỏa thuận khung chính sách GPMB trước 20/4/2018

- Dự án Nha Trang - Cam Lâm: Phòng KHTH tiếp tục đôn đốc TVTK triển khai theo các mốc tiến độ yêu cầu:

+ Đến ngày 15/4/2018 xong công tác khảo sát;

+ Đến ngày 30/4/2018 xong các thỏa thuận;

+ Đến 15/5/2018 trình Bộ GTVT BCNCKT.

- Dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa: Phòng KHTH làm việc với các cơ quan liên quan để sớm có ý kiến chính thức về phương án đầu tư dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các dự án vốn dư

- Các phòng ĐHDA:

+ Tiếp tục làm việc với địa phương để bàn giao phần mặt bằng còn vướng đáp ứng tiến độ hoàn thành của dự án. Trường hợp các địa phương không thể bàn giao mặt bằng đúng yêu cầu, báo cáo ngay Bộ GTVT trong tháng 4/2018 để giao cho địa phương thực hiện phần vướng mặt bằng, không để vướng mặt bằng mà ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án theo mốc Bộ GTVT đã gia hạn.

+ Đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán để giải ngân ngay các khối lượng đã hoàn thành.

- Phòng KHTH:

+ Phối hợp với các phòng ĐHDA xem xét hoàn thiện các thủ tục cắt, chuyển khối lượng của các nhà thầu chậm tiến độ các dự án khi cần thiết để đảm bảo tiến độ.

+ Phối hợp với phòng ĐHDA1, ĐHDA5 trình điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án Năm Căn - Đất Mũi; trình điều chỉnh dự án đầu tư dự án tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc trong tháng 4/2018.

+ Phối hợp với phòng ĐHDA6 khẩn trương giải quyết đền bù lung rung nứt nhà dự án Chợ Mới - Chợ Chu để dân không cản trở thi công ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

3. Dự án QL1

- Các phòng ĐHDA1, ĐHDA4 tập trung chuẩn bị để hoàn thành trình Bộ GTVT quyết toán phần trượt giá dự án vốn TPCP trong tháng 4/2018. Giao phòng TCKT theo dõi chung để báo cáo Lãnh đạo Ban chỉ đạo các phòng phối hợp kịp thời.

- Phòng KHTH:

+ Bám Bộ GTVT để sớm phê duyệt HSMT các hạng mục thi công đoạn nút cổ chai Km1211+110 - Km1211+799, tăng cường mặt đường dự án vốn TPCP để lựa chọn nhà thầu sớm.

+ Đôn đốc các nhà đầu tư 2 dự án BOT QL1 hoàn thành điều chỉnh hợp đồng và tính toán lại phương án tài chính theo giá trị quyết toán được duyệt trình Bộ GTVT theo đúng yêu cầu của Bộ GTVT.

4. Dự án La Sơn - Túy Loan

- Biểu dương các phòng TCKT, KHTH, ĐHDA4 đã nỗ lực làm việc với các cơ quan liên quan để có văn bản của Chính phủ bố trí vốn trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cho dự án đúng thời gian quy định.

- Giao phòng KHTH chủ trì, phòng TCKT và phòng ĐHDA4 phối hợp tiếp tục làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để sớm phê duyệt chi phí QLDA.

- Về công tác điều hành dự án: Thực hiện theo kết luận cuộc họp ngày 02/4/2018 (có Thông báo kết luận cuộc họp riêng).

5. Công tác giải ngân các dự án vốn TPCP

- Các phòng ĐHDA:

+ Căn cứ kế hoạch vốn bố trí cho dự án phân khai kế hoạch giải ngân hàng tháng gửi phòng KHTH trước 07/4/2018 để báo cáo Bộ GTVT và làm cơ sở theo dõi, đôn đốc thực hiện;

+ Rà soát, chính xác hóa nhu cầu vốn cần có để hoàn thành toàn bộ dự án để xác định số kinh phí còn lại so với TMĐT (nếu có) chuyển gửi phòng KHTH trước 07/4/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT vốn còn dư của các dự án.

+ Đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết đang thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng nghiệm thu, thanh toán, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán để giải ngân và hoàn thiện hồ sơ hoàn công để sau khi hoàn thành sẽ bàn giao ngay cho đơn vị quản lý.

- Phòng KHTH làm việc với các cơ quan liên quan để sớm có vốn 2017 kéo dài đáp ứng tiến độ thi công các dự án.

6. Giao Văn phòng phối hợp với phòng KTTĐ tham mưu cho Lãnh đạo Ban tổ chức đào tạo, tham gia thi lấy chứng chỉ TVGS cho viên chức theo yêu cầu công việc.

7. Yêu cầu các phòng nghiệp vụ căn cứ nhiệm vụ và thực tế triển khai công việc của phòng, bố trí nhân sự khoa học, hợp lý để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

 

Thống kê truy cập