Thông báo họp giao ban tháng 4/2018

4/5/2018

Ngày 02/5/2018, Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 4 và kế hoạch triển khai tháng 5/2018. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo các bộ phận nghiệp vụ và đại diện Tư vấn giám sát (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc kết luận:

Với sự cố gắng của toàn thể CBVC, tháng 4/2018 Ban đã hoàn thành các công việc chính sau: tiến độ triển khai các dự án vốn dư có chuyển biến tích cực cả về công tác GPMB lẫn tiến độ thi công, về mặt bằng, 1 số dự án đã bàn giao xong phần mặt bằng còn vướng như dự án tránh Ngân Sơn, tránh Nà Phặc; Chơn Thành - Đức Hòa hoặc đã phối hợp với địa phương để bảo vệ thi công (dự án Chợ Mới - Chợ Chu), trong đó đặc biệt biểu dương tinh thần làm việc của phòng ĐHDA6, thời gian qua đã đôn đốc quyết liệt và bám sát địa phương GPMB để có mặt bằng thi công; hoàn thành phê duyệt, phát hành HSMT để tổ chức lựa chọn nhà thầu tuyến tránh Eadrăng, các hạng mục thảm tăng cường mặt đường, thi công nút cổ chai dự án TPCP QL1; hoàn thành rà soát và sửa chữa hư hỏng các dự án qua Tây Nguyên; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án cao tốc Bắc - Nam đáp ứng yêu cầu của Bộ GTVT trong đó tháng 4 đã trình Bộ GTVT BCNCKT dự án Cam Lộ - La Sơn; công tác hiện trường dự án trọng điểm La Sơn - Túy Loan có nhiều chuyển biến... Bên cạnh đó vẫn còn những công việc chậm tiến độ: giá trị giải ngân các dự án vốn dư thấp chủ yếu do chưa hoàn thành các thủ tục để giải ngân (hoàn thiện hồ sơ, ký bổ sung hợp đồng...); đối với dự án La Sơn - Túy Loan về sản lượng xây lắp tuy đạt mốc 300 tỷ/tháng nhưng theo tiến độ yêu cầu vẫn chưa đáp ứng (do còn nhiều khối lượng phải thi công bù chậm tiến độ trước đây); công tác GPMB, xử lý kỹ thuật, hồ sơ nội nghiệp, các phát sinh, định mức đơn giá còn chậm; công tác quyết toán điều chỉnh giá các dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, yêu cầu các phòng nghiệp vụ tập trung triển khai các công việc theo các mốc tiến độ đã cam kết, phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban, nhiệm vụ cụ thể của tháng 5 như sau:

1. Các dự án sử dụng vốn dư

- Yêu cầu các phòng ĐHDA:

+ Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công CPĐD và BTN đồng thời hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh toán trước 20/5;

+ Rà soát hoàn thiện các thủ tục triển khai các hạng mục phát sinh theo thẩm quyền (xin chủ trương, phê duyệt thiết kế, dự toán theo thẩm quyền).

- Dự án QL12B:

+ Phòng DA5 báo cáo Bộ GTVT về kết quả thực hiện GPMB của địa phương, nêu rõ những hạng mục hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của Bộ, các hạng mục chậm do GPMB, kiến nghị Bộ làm việc với địa phương để bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ dự án, nếu tiến độ bàn giao mặt bằng chậm đề nghị Bộ GTVT cho gia hạn hoặc khoanh lại bàn giao cho địa phương thực hiện.

+ Phòng DA5 làm việc với Công ty Điện lực miền Bắc thống nhất phương án xử lý an toàn lưới điện trong quá trình khai thác dự án. Hoàn thành trước 15/5/2018.

2. Quyết toán điều chỉnh giá các dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

- Yêu cầu các phòng ĐHDA4, ĐHDA5 chuyển xác nhận chi phí chuyển quân chuyển máy của dự án TPCP Đăk Lăk, phòng ĐHDA5 chuyển xác nhận chi phí chuyển quân chuyển máy của dự án BOT Nam Bình Định về phòng KTTĐ trước ngày 10/5 để thẩm định duyệt dự toán điều chỉnh.

- Phòng KHTH hoàn thiện phụ lục hợp đồng các gói thầu 7, 7A, 8, 9, 19 trước ngày 10/5/2018.

- Phòng ĐHDA1 thẩm định trình Lãnh đạo Ban phê duyệt tỷ trọng và dự toán điều chỉnh giá các gói thầu do phòng quản lý của dự án TPCP QL1 trước ngày 8/5 và tổng hợp chi phí điều chỉnh giá toàn bộ dự án báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/5.

- Phòng TCKT thực hiện công tác kiểm toán và trình quyết toán các dự án trước ngày 15/5/2018 (lưu ý xin ý kiến thống nhất của Cục QLXD).

- Giao Phó Giám đốc Lê Thanh Bình chỉ đạo các phòng liên quan rà soát các tồn tại của các dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (khôi phục cọc MLG, quyết toán, bảo hành... hoặc các nhà thầu chây ì, không hợp tác) báo cáo Giám đốc để tổ chức họp giải quyết.

3. Tuyến tránh Eadrăng

- Phòng ĐHDA2 bám sát, phối hợp với địa phương về các thủ tục GPMB để sớm bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công dự án vào cuối tháng 6/2018.

- Phòng KHTH làm việc với Vụ KHĐT để sớm bố trí vốn cho dự án giải ngân GPMB.

4. Các dự án chuẩn bị đầu tư

- Phòng KHTH lưu ý chỉ đạo TVTK cập nhật kinh phí di dời đường điện cao thế giao cắt với các dự án Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Nha Trang (nếu có) vào kinh phí GPMB của 2 dự án này.

- Dự án Cam Lộ - La Sơn: Phòng KHTH bám sát văn bản giải trình Bộ TNMT để Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kịp duyệt dự án trong tháng 5/2018.

- Dự án Cam Lâm - Nha Trang: Trình Bộ GTVT DAĐT trong tháng 5/2018

- Dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa: Phòng KHTH làm việc với các cơ quan liên quan để sớm có ý kiến của Chính phủ về phương án chính thức đầu tư dự án theo hình thức BOT cao tốc 4 làn hạn chế.

5. Công tác quyết toán các dự án: Yêu cầu Lãnh đạo các phòng, các ĐHDA làm việc với phòng TCKT sau khi có kết quả làm việc với Vụ tài chính về những tồn tại để huy động cán bộ và mới nhà thầu, nhà đầu tư đến làm việc giải quyết dứt điểm các tồn tại các dự án để báo cáo Bộ kịp tiến độ yêu cầu.

6. Yêu cầu các phòng nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban và báo cáo kết quả thực hiện vào Thứ 6 hàng tuần về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Giám đốc. Trưởng các phòng nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.        

 

Thống kê truy cập