Thông báo họp giao ban tháng 6/2017

7/7/2017

Ngày 03/7/2017, Giám đốc Ban chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 6, sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai tháng 7 cũng như 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban và các bộ phận nghiệp vụ và đại diện Tư vấn giám sát (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc thống nhât kết luận:

Với sự cố gắng của Lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm Ban đã hoàn thành một khối lượng công việc đáng kể: nghiệm thu cấp Nhà nước, đưa vào sử dụng, thu phí 4 dự án/100km (thảm tăng cường mặt đường đoạn qua TX Đồng Xoài, DA BOT đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, dự án Bến Nhất - Gò Quao, dự án Năm Căn - Đất Mũi); hoàn thành quyết toán 100% chỉ tiêu Bộ GTVT giao (3/3 dự án: 2 dự án BOT QL1 qua Bình Định, dự án Bến Nhất - Gò Quao); trình Bộ chấp thuận và triển khai thí điểm lớp phủ siêu mỏng tạo nhám để tăng cường mặt đường các dự án QL1 qua Bình Định; hoàn thành khắc phục hư hỏng các dự án Tây Nguyên; trình Bộ GTVT TKKT điều chỉnh dự án La Sơn - Túy Loan, phê duyệt dự án đầu tư tuyến tránh TT Eadrăng, Đăk Lăk, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án vốn dư, đến nay cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu,... Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số công việc chưa đạt yêu cầu: việc khắc phục hư hỏng các dự án QL1 qua Bình Định chưa dứt điểm; công tác chuẩn bị đầu tư, trình Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa chưa hoàn thành; công tác trình, duyệt dự toán chính thức giai đoạn mở rộng, tiến độ thi công dự án La Sơn - Túy Loan mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch,... Các tồn tại kể trên chủ yếu do những nguyên nhân khách quan như: vốn kế hoạch 2017 được giao muộn (đầu tháng 6/2017 mới được giao vốn); diễn biến thời tiết bất thường, mùa mưa năm nay đến sớm và mưa nhiều; mặt bằng ở một số dự án còn vướng nhiều; một số gói thầu, dự án phải chờ chủ trương xử lý kỹ thuật, dự toán,... Ngoài các nguyên nhân khách quan, cũng cần nghiêm túc nhìn nhận ở một số bộ phận, 1 số cán bộ chưa thực sự quyết liệt trong công việc, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, Ban phải hoàn thành các nhiệm vụ chính: Đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành thông xe các dự án vốn dư vào cuối năm 2017; cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và thông nền đường giai đoạn 2 dự án La Sơn - Túy Loan vào cuối năm 2017; hoàn thành thảm tăng cường mặt đường đường ngang nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh; hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công trong Quý IV/2017 đoạn tránh thị trấn Eadrăng; hoàn thành trình, duyệt dự án đầu tư dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa và hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2017; hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công các hạng mục bổ sung của một số dự án: Cầu 110, Cầu 20 dự án vốn TPCP Đăk Lăk, cải tạo 4 cầu cũ đoạn cuối tuyến dự án Năm Căn - Đất Mũi; hoàn thành công tác sửa chữa theo trách nhiệm bảo hành và triển khai thi công hạng mục tăng cường mặt đường các dự án QL1 qua Bình Định; hoàn thành quyết toán 3 dự án (TPCP QL1, đoạn Năm Căn - Đất Mũi, BOT Ngọc Tháp),... Để hoàn thành các nhiệm vụ này cần phải có sự quyết tâm cao độ của tập thể Lãnh đạo và CBVC. Vì vậy, Giám đốc đề nghị toàn thể CBVC trong Ban phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, đoàn kết, nhất trí để hoàn thành kế hoạch năm, trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, cụ thể như sau:

1. Công tác giải ngân

Yêu cầu các bộ phận QLDA rà soát lại tiến độ thi công các dự án, các mốc tiến độ thi công chính làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh tiến độ, kế hoạch giải ngân cho phù hợp. Hoàn thành việc rà soát, chính xác hóa nhu cầu vốn, chuyển phòng KTKH trước 31/7/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT điều hòa vốn (nếu có).

2. Các dự án sử dụng vốn dư

- Về công tác GPMB: Các GĐĐHDA tiếp tục phối hợp và đôn đốc các địa phương chi trả đền bù GPMB để sớm bàn giao mặt bằng sạch phần còn lại cho dự án. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ thủ tục chi trả GPMB của các địa phương tránh trường hợp chi trả sai quy định dẫn đến thừa hoặc thiếu vốn GPMB.

- Dự toán chính thức: Các phòng QLDA phối hợp với phòng KTTĐ làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT phê duyệt trước 15/7/2017.

- Về thi công:

+ Đôn đốc các nhà thầu tập kết vật liệu chuẩn bị cho thi công lớp móng CPĐD cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành thảm BTN trước 31/12/2017 và thi công xong hệ thống ATGT trước Tết Âm lịch 2018.

+ Các phòng QLDA thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, quản lý chặt công tác sản xuất vật liệu đặt biệt là vật liệu CPĐD và bê tông nhựa.

+ Riêng đối với dự án Chợ Mới - Chợ Chu, dự kiến trong tháng 7 địa phương sẽ bàn giao thêm mặt bằng khoảng 3km, yêu cầu đến 20/8/2017 hoàn thành thông nền đường lớp K ≥ 0,95 được 15/17km.

- Trên cơ sở kết luận kiểm tra hiện trường các dự án phía Bắc của Hội đồng NTNN, phòng KTTĐ làm văn bản yêu cầu các bên liên quan (nhà thầu, TVTK, TVGS) thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

- Yêu cầu TVGS DINVAI khẩn trương có báo cáo về các thiếu sót cũng như đề xuất việc khắc phục theo yêu cầu của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước tại Văn bản 170/TTHĐNTNN-CTTĐ ngày 27/6/2017.

3. Dự án La Sơn - Túy Loan

- Thời gian qua, BĐH La Sơn đã có nhiều nỗ lực nên dự án có nhiều chuyển biến tích cực và đã cơ bản hoàn thành các công việc theo mốc tiến độ yêu cầu. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hạng mục công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch cam kết; nhiều nội dung lãnh đạo nhắc nhở nhiều lần nhưng chuyển biến rất chậm. Yêu cầu BĐH La Sơn kiểm điểm tiến độ thực hiện của từng giám đốc điều hành, báo cáo Giám đốc trước 15/7/2017.

- BĐH La Sơn khẩn trương chấp thuận TKBVTC giai đoạn mở rộng xong trước 20/7/2017.

- Phòng KTKH trình Bộ GTVT phê duyệt tiến độ tổng thể dự án giai đoạn hoàn chỉnh trước 7/7/2017.

- Phòng KTTĐ đôn đốc TVTK, TV thẩm tra hoàn thiện sớm hồ sơ TKKT sau duyệt cũng như trình Bộ phê duyệt dự toán chính thức các gói thầu còn lại trong tháng 7/2017.

- Các phòng KTKH, TCKT làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để giải quyết các vấn đề liên quan như điều chỉnh cơ cấu TMĐT, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính cho dự án xong trước 15/7/2017.

- TVGS:

+ Đề nghị Công ty DINVAI chấn chỉnh lề lối làm việc của VP TVGS La Sơn; kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải quyết công việc của từng TVGS viên, tư vấn phó thường trú theo đúng quy định để đáp ứng tiến độ triển khai dự án. Hiện nay công tác soát xét TKBVTC, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành chưa đáp ứng yêu cầu.

+ Yêu cầu KS thường trú họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng cá nhân tránh buông lỏng cho TVGS Việt Nam.

4. Đoạn Năm Căn - Đất Mũi

- Do thời tiết mưa nhiều nên đồng ý gia hạn lần cuối công tác bàn giao đoạn Năm Căn - Khai Long hoàn thành trước 10/7/2017.

- Phòng DA6, DA8 làm việc với Bộ GTVT để phê duyệt TKBVTC, dự toán các hạng mục bổ sung, phát sinh trong tháng 7/2017 để tháng 8/2017 triển khai thi công, hoàn công và quyết toán đoạn Km0 - Km51+300.

- Phòng KTKH khẩn trương triển khai công tác đấu thầu 2 cầu Rạch Vàm & Rạch Tàu ngay sau khi dự toán được duyệt. Phấn đấu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước 15/8/2017.

5. Dự án QL1

- Các GĐĐHDA rà soát, đôn đốc các nhà thầu hoàn thành dứt điểm sửa chữa hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành trong tháng 7/2017. Đặc biệt lú ý công tác sửa chữa khe co giãn các cầu.

- Hạng mục tăng cường kết cấu mặt đường: Phòng KTTĐ chủ trì phối hợp với BĐH QL1 hoàn thành công tác đo cường độ mặt đường, TKBVTC trước 15/7/2017; phòng KTKH hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan khác trong tháng 7/2017 để tháng 8/2017 triển khai thi công.

- Phòng KTKH phối hợp với BĐH QL1 đôn đốc các nhà đầu tư 2 dự án BOT tính toán lại phương án tài chính sau khi các dự án BOT được phê duyệt quyết toán.

- Dự án vốn TPCP: BĐH QL1 phối hợp với các phòng liên quan chỉ đạo và thực hiện công tác quyết toán đúng tiến độ yêu cầu. Lưu ý công tác điều chỉnh đối với các định mức mới được Bộ GTVT công bố.

6. Dự án TPCP Chơn Thành - Đức Hòa

- Phòng QLDA3 làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT có văn bản chấp thuận chủ trương xử lý kỹ thuật các gói thầu  trước 15/7/2017. Đồng thời phối hợp với phòng KTKH, KTTĐ báo cáo Bộ GTVT để Bộ có văn bản trước ngày 15/7/2017 về việc điều chỉnh 1 số hạng mục (BTN, điện chiếu sáng,...) sang dự án BOT.

- Trên cơ sở đó, giao phòng KTKH phối hợp với phòng QLDA3, phòng KTTĐ điều chỉnh cơ cấu TMĐT và cập nhật một số hạng mục vào dự án đầu tư dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa.

7. Giao phòng KTKH:

- Lên kế hoạch để TEDI.S báo cáo Giám đốc dự án đầu tư dự án BOT Chơn Thành - Đức Hòa trước ngày 10/7/2017 trước khi trình Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư (lưu ý chi phí GPMB và cập nhật giá vật liệu cát tăng đột biến).

- Làm việc với Vụ KHĐT để Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tuyến tránh thị trấn Eadrăng trong tháng 7/2017 để triển khai thiết kế, dự toán trong tháng 8, lựa chọn nhà thầu trong tháng 9 và triển khai thi công trong Quý IV/2017.

8. Công tác quyết toán

Yêu cầu các bộ phận liên quan khẩn trương triển khai quyết toán các dự án, trình Bộ GTVT báo cáo quyết toán các dự án trong danh mục quyết toán 6 tháng cuối năm như sau:

- Dự án TPCP QL1 trình trong tháng 7/2017;

- Dự án BOT Ngọc Tháp trình trước 15/8/2017;

- Dự án Năm Căn - Đất Mũi (đoạn Năm Căn - Khai Long): trình trong tháng 11/2017.

Thống kê truy cập