Thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018

26/12/2018

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 1018/KH-ĐHCM ngày 26/2018 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-ĐHCM ngày 23/8/2018 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018;

Căn cứ kết quả tiếp nhận và đánh giá hồ sơ dự xét tuyển viên chức

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kính mởi thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ban năm 2018 đúng 08:00 ngày 14/9/2018 có mặt tại trụ sở Ban để làm thủ tục và xét tuyển 

Chi tiết tại đây

Thống kê truy cập