Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) dự kỳ thi xét tuyển viên chức Ban QLDA đường Hồ Chí Minh năm 2020

2/6/2020

Ngày 01/6/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã có Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) dự kỳ thi xét tuyển viên chức Ban QLDA đường Hồ Chí Minh năm 2020

Thống kê truy cập