Thủ tướng đồng ý dừng đầu tư đoạn Hòa Liên - Túy Loan bằng nguồn vốn BT

19/1/2021

Đoạn Hòa Liên – Túy Loan dài 11,5 km thuộc Dự án BT đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan sẽ được tách ra để đầu tư bằng vốn đầu tư công trung hạn 2020 – 2025.

 

Nhà thầu thi công gặp khó tại đoạn Hòa Liên - Túy Loan (Km66 - Km78) do vướng giải phóng mặt bằng.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông báo số 14/TB – VPCP ngày 18/1 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc đầu tư đoạn Hòa Liên – Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan.

Theo đó, Thủ tướng chấp thuận chủ trương dừng triển khai đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức Hợp đồng BT. Toàn bộ phần vốn dư còn lại sẽ sử dụng để trả nợ gốc của khoản vay sau khi được Tổ chức bảo hiểm hỗ trợ xuất nhập khẩu Nhật Bản (NEXI) chấp thuận như kiến nghị của Bộ GTVTvà ý kiến của các Bộ tại cuộc họp.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền đưa đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định; chịu trách nhiệm bố trí dự toán vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định để đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến Hòa Liên-Túy Loan theo quy mô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Bộ GTVT được giao khẩn trương ghiệm thu, phê duyệt khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán, bàn giao Dự án BT đoạn La Sơn - Hòa Liên và khối lượng dở dang của đoạn Hòa Liên - Túy Loan theo quy định pháp luật để có cơ sở thanh toán vốn cho nhà đầu tư; đồng thời rà soát, phê duyệt theo thẩm quyền việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án theo quy định pháp luật.  

“Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan trong việc dừng dự án BT. Đánh giá tác động của việc dừng BT, bao gồm cả tác động pháp lý, vấn đề liên quan đến việc chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác,… nhất là đánh giá chính xác khối lượng hoàn thành, không để phức tạp xảy ra”, Thủ tướng chỉ đạo.

Được biết, trên cơ sở chủ trương đầu tư được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ GTVT đã phê duyệt phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 Dự án BT đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (chiều dài khoảng 77,5km) với quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m (trước mắt chỉ đầu tư 66km đoạn La Sơn - Hòa Liên, 11,5km đoạn Hòa Liên - Túy Loan giữ nguyên đường hiện trạng đang khai thác, chưa đầu tư mở rộng), tổng mức đầu tư dự án là 11.485 tỷ đồng.

Dự án triển khai theo hình thức Hợp đồng BT, vay vốn ngân hàng Nhật Bản có bảo lãnh Chính phủ (khoản vay 510 triệu USD tương đương phần vốn Nhà đầu tư phải huy động để thực hiện dự án khoảng 10.500 tỷ đồng).

Trong quá trình triển khai, để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, đảm bảo kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được đầu tư, cũng như cân đối nguồn vốn đầu tư còn lại của dự án (khoảng 2.000 tỷ đồng), Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng phần vốn còn lại của dự án để mở rộng nền, mặt đường đoạn Hòa Liên - Túy Loan đảm bảo quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh.

Hiện nay, đoạn La Sơn - Hòa Liên đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục để bàn giao đưa dự án vào vận hành khai thác. Trong khi đó, đoạn Hòa Liên - Túy Loan tiến độ triển khai chậm do nhiều vướng mắc về công tác GPMB nên đến nay sau 4 năm triển khai mới bàn giao được khoảng 1,5km/11,5km với sản lượng thực hiện được khoảng 10% giá trị.

Với tình hình công tác GPMB đoạn Hòa Liên – Túy Loan không được cải thiện, dự án rất khó hoàn thành đúng kế hoạch (dự kiến hoàn thành trong năm 2022), có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư. Vì vậy một số bộ ngành đã kiến nghị dừng triển khai đoạn tuyến và tiếp tục khai thác với quy mô hiện tại, phần vốn còn dư của dự án sẽ trả nợ gốc ngân hàng và nghiên cứu bố trí nguồn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đồng bộ đoạn tuyến.

Nhà thầu thi công gặp khó tại đoạn Hòa Liên - Túy Loan (Km66 - Km78) do vướng giải phóng mặt bằng.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông báo số 14/TB – VPCP ngày 18/1 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc đầu tư đoạn Hòa Liên – Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn- Túy Loan.

Theo đó, Thủ tướng chấp thuận chủ trương dừng triển khai đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo hình thức Hợp đồng BT. Toàn bộ phần vốn dư còn lại sẽ sử dụng để trả nợ gốc của khoản vay sau khi được Tổ chức bảo hiểm hỗ trợ xuất nhập khẩu Nhật Bản (NEXI) chấp thuận như kiến nghị của Bộ GTVTvà ý kiến của các Bộ tại cuộc họp.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền đưa đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định; chịu trách nhiệm bố trí dự toán vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định để đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến Hòa Liên-Túy Loan theo quy mô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Bộ GTVT được giao khẩn trương ghiệm thu, phê duyệt khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán, bàn giao Dự án BT đoạn La Sơn - Hòa Liên và khối lượng dở dang của đoạn Hòa Liên - Túy Loan theo quy định pháp luật để có cơ sở thanh toán vốn cho nhà đầu tư; đồng thời rà soát, phê duyệt theo thẩm quyền việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án theo quy định pháp luật.  

“Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan trong việc dừng dự án BT. Đánh giá tác động của việc dừng BT, bao gồm cả tác động pháp lý, vấn đề liên quan đến việc chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác,… nhất là đánh giá chính xác khối lượng hoàn thành, không để phức tạp xảy ra”, Thủ tướng chỉ đạo.

Báo Đầu tư
Thống kê truy cập