Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27 của Bộ Chính trị về Chiến lược Phát triển GTVT đường sắt Việt Nam

5/8/2019

Sáng 2/8, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW ngày 17/8/2008 của Bộ Chính trị về Chiến lược Phát triển GTVT đường sắt (ĐS) Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo đại diện các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ, ban, ngành Trung ương, UBND và Sở GTVT các tỉnh, thành liên quan, lãnh đạo các Vụ, Cục, Ban thuộc Bộ GTVT.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, ĐS là một trong những ngành thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần được ưu tiên phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Những kết quả đạt được trong những năm qua có sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT, các bộ ngành và xã hội đánh giá tích cực vai trò ĐS trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, một số mục tiêu đề ra trong Chiến lược vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Kết luận số 27-KL/TW ngày 17/9/2008 của Bộ Chính trị về Chiến lược Phát triển GTVT đường sắt (ĐS) Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển GTVT ĐS giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thành và các bộ, ban, ngành đề xuất chính sách, giải pháp thực hiện cho những năm tới để phát triển hệ thống ĐS theo định hướng Chiến lược đã được Thủ tướng phê duyệt.

Bộ trưởng giao các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổng hợp, tiếp thu những văn bản, ý kiến góp ý của đại biểu dự Hội nghị và sớm hoàn thiện nội dung Báo cáo tổng kết trước khi Bộ GTVT trình Chính phủ xem xét.

Đánh giá chung những kết quả đạt được cho thấy, ngay sau khi Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành, Bộ GTVT đã nghiêm túc triển khai thực hiện bằng nhiều định hướng, giải pháp cụ thể và đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, thống văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch đã được lập và điều chỉnh kịp thời, từng bước tạo môi trường quản lý, đầu tư thuận lợi thông thoáng, tạo tiền đề thu hút các nguồn lực đầu tư, kinh doanh vận tải ĐS, đặc biệt là Luật Đường sắt năm 2017, các Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ĐS đã được Chính phủ, Bộ GTVT kịp thời ban hành.

Nguồn lực đầu tư giai đoạn 2016-2020 đã tăng đáng kể so với giai đoạn 2011-2015. Chất lượng kết cấu hạ tầng từng bước được nâng cao; tốc độ chạy tàu và an toàn ĐS được cải thiện. Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp được triển khai kịp thời; từng bước nâng cao vai trò quản lý nhà nước và tách bạch giữa quản lý nhà nước với kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương đã được cải thiện…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 10 năm thực hiện Kết luận 27, Bộ GTVT nhận thấy còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. Với định hướng chiến lược ĐS là một trong những ngành thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần được ưu tiên đầu tư phát triển, là loại hình vận tải đảm nhận vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đường dài và trung bình; vận tải hành khách đường dài, liên tỉnh; vận tải hành khách công cộng tại các thành phố lớn; đóng vai trò chủ đạo trong vận tải hành khách trên trục Bắc - Nam và hàng hóa, hành khách trên trục Đông - Tây, Bộ GTVT đã đưa ra mục tiêu cụ thể đối với giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, các chính sách và giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động nguồn lực đầu tư, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ vận tải, phát triển công nghiệp ĐS, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành và các Bộ ngành liên quan đều thống nhất với những đánh giá của Bộ GTVT về tình hình phát triển GTVT ĐS trong 10 năm qua. Đồng thời nêu ra những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác hệ thống ĐS, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển GTVT ĐS giai đoạn tới.

mt.gov.vn
Thống kê truy cập