Xử lý hàng loạt nhà thầu vi phạm tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

28/5/2021

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xử lý hàng loạt nhà thầu vi phạm tiến độ tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Xử lý hàng loạt nhà thầu vi phạm tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn 1

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Điều chuyển khối lượng nhà thầu vi phạm lần 3

Bộ GTVT vừa yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chấn chỉnh nhà thầu vi phạm tiến độ và tăng cường kiểm soát chất lượng, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Đối với các nhà thầu vi phạm lần 3, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh xử lý điều chuyển khối lượng của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên tại gói thầu XL03 cho nhà thầu khác triển khai thi công tuân thủ theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng số 03 ngày 14/4/2020. Đồng thời, thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT để các đơn vị được biết làm cơ sở đánh giá năng lực khi nhà thầu này tham gia các dự án do Bộ GTVT quản lý theo định của Luật Đấu thầu.

Đối với nhà thầu vi phạm lần 2, Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh báo lần 3 đối với Công ty CP Vật tư thiết bị và xây dựng công trình giao thông 624 (gói thầu XL07) và xử lý theo quy định của hợp đồng.

Đối với nhà thầu vi phạm lần 1, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương cảnh báo lần 2 đối với Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Nhạc Sơn (gói thầu XL06), Công ty TNHH Đại Hiệp, Tổng công ty XDCTGT 5 và Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn (gói thầu XL11),…

“Yêu cầu các nhà thầu trước ngày 5/6/2021 tập trung huy động năng lực thi công bù tiến độ đã chậm. Nếu sau thời gian trên, nhà thầu nào không có chuyển biến về tiến độ, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục cảnh báo lần 3 và xử lý theo quy định của hợp đồng”, Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết đối với từng gói thầu; đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động năng lực thi công đáp ứng tiến độ sau khi cập nhật. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phải lập danh sách theo dõi, giám sát đặc biệt đối với nhà thầu vi phạm tiến độ để xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng.

"Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương báo cáo kết quả đánh giá lại năng lực của từng nhà thầu vi phạm gửi về Bộ GTVT", Bộ GTVT yêu cầu, đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án xem xét cập nhật năng lực các đơn vị trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu khi tham gia các dự án tiếp theo.

Dự án chậm, sản lượng thi công thấp

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có 11 gói thầu xây lắp, dự kiến hoàn thành trong năm 2021 (các gói thầu đầu tiên khởi công tháng 9/2019). Tuy nhiên, đến nay, sản lượng thi công của dự án mới đạt khoảng 44%, chậm 4,8% so với kế hoạch.

Đánh giá của Cục QLXD&CLCTGT cho thấy, 3 gói thầu xây lắp: XL01, XL02, XL10 có thể hoàn thành trong năm 2021; 6 gói thầu: XL03, XL04, XL05, XL06, XL07, XL11 có thể hoàn thành trong quý I/2022. Còn lại, 2 gói thầu XL08, XL09 hoàn thành trong quý II/2022.

Theo Cục QLXD&CLCTGT, đường găng của dự án hiện nay tại các gói thầu: XL05, XL06 thi công nền đường do khó khăn vật liệu đất đắp, nhà thầu không chủ động giải quyết vật liệu đất đắp; XL07 thi công cầu Sông Bồ chậm do nhà thầu không tập trung thực hiện; Gói thầu XL08, XL09 phải xử lý nền đất yếu bằng giếng cát kết hợp gia tải chờ lún khoảng 10 tháng, đặc biệt đoạn mở rộng tuyến tránh Huế.

 

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (dài hơn 37 km) và Thừa Thiên - Huế (trên 61 km). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng,… Dự án khởi công từ tháng 9/2019, dự kiến ban đầu hoàn thành trong năm 2021.

 

Báo Giao thông
Thống kê truy cập