Chức năng & Nhiệm vụ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

 

      1. Thông tin chung

      Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1999/1999/QĐ-BGTVT ngày 11/08/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

       Tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: PROJECT MANAGEMENT UNIT OF HIGHWAY HO CHI MINH, viết tắt PMU-HCM.

      - Trụ sở làm việc: Số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

      - Điện thoại: 043.6249035 Fax: 043.8223312

      - Email: banqlda_dhcm@mt.gov.vn;  Website: http://www.dhcm.vn

      - Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải

      2. Tổng Giám đốc, Giám đốc qua các thời kỳ

      3. Chức năng, nhiệm vụ:

      - Làm đại diện chủ đầu tư quản lý dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh và các dự án xây dựng công trình giao thông khác do Bộ GTVT làm chủ đầu tư;

      - Làm tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đối với dự án của chủ đầu tư khác theo quy định hiện hành.

      - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban QLDA theo quy định hiện hành đối với dự án đường Hồ Chí Minh và các dự án khác do Bộ GTVT làm chủ đầu tư; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư được chủ đầu tư ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án, kết thục dự án đưa vào khai thác sử dụng.

       Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước.

       4. Quy mô và năng lực:

      Được thành lập từ năm 1999, tiền thân là Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước công trình Xa lộ Bắc Nam. Từ một đơn vị sự nghiệp ban đầu chỉ có 5 bộ phận nghiệp vụ và hơn 30 cán bộ viên chức, đến nay,  Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với 12 bộ phận nghiệp vụ và khoảng 170 cán bộ viên chức được đào tạo cơ bản, có năng lực, kinh nghiệm QLDA.

     Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được Bộ Giao thông vận tải giao quản lý đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh - công trình quan trọng quốc gia - tuyến đường xuyên Việt thứ 2 sau QL1, dài khoảng 3.183km, đi qua 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.

     Ngoài dự án đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ quản lý đầu tư một số dự án giao thông khác như dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên, dự án cầu Hòa Trung, Cà Mau, Quốc lộ 12B Tam Điệp, Nho Quan, Ninh Bình.

     5. Tổ chức bộ máy và nhân sự:

     5.1.Lãnh đạo Ban: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc:

     5.2. Các bộ phận nghiệp vụ, gồm:

     - Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật -Thẩm định;

     - 6 phòng QLDA (QLDA1, 2, 3, 4,5, 6);

        6. Kinh nghiệm quản lý:

     6.1. Các dự án hoàn thành:

     a. Dự án đường Hồ Chí Minh:

     - Hoàn thành, đưa vào sử dụng khoảng 1.350km tuyến chính đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (KonTum) và khoảng 258km các tuyến nhánh. TMĐT giai đoạn 1 là 13.312 tỷ đồng.

     - Hoàn thành, đưa vào sử dụng 720km đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, trong đó phần do Ban  QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý đầu tư 582km/TMĐT 19.085 tỷ đồng.

     - Đặc biệt, tháng 6/2015 hoàn thành toàn bộ 663km đường Hồ Chí Minh khu vực Tây nguyên & Bình Phước đi qua 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước vượt tiến độ hơn 1 năm, được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá đảm bảo chất lượng, được Bộ GTVT lựa chọn là công trình chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

     b. Các dự án khác:

     - Dự án nâng cấp QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên dài 140km

     - Dự án cầu Hoà Trung tỉnh Cà Mau

     6.2. Các dự án đang triển khai:

     - Đường Hồ Chí Minh: đang triển khai 212km, trong đó Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý 122km, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Trong đó có dự án cao tốc đầu tiên của đường Hồ Chí Minh là đoạn La Sơn - Túy Loan, dài 79km/TMĐT 11.485 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức BT bằng vốn vay tín dụng của ngân hàng Tokyo - Mitsumishi  UFJ Nhật Bản.

     - Các dự án khác: đang triển khai QL 12B đoạn Tam Điệp – Nho Quan, tỉnh Ninh Bình dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2018

     6.3. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

     Hiện nay đang làm công tác chuẩn bị đầu tư 392km, trong đó dự kiến đầu tư theo hình thức xã hội hóa khoảng 307km, gồm:

     - Đoạn Cam Lộ - La Sơn dài 103km dự kiến đầu tư theo hình thức BT.

     - Đoạn Đoan Hùng - Chợ Bến dài 130km dự kiến đầu tư theo hình thức BOT kết hợp ngân sách nhà nước.

     - Phần còn lại của dự án Chơn Thành - Đức Hoà dài 74km.

     - Các đoạn còn lại khoảng 85km đầu tư bằng nguồn vốn TPCP.

     Theo yêu cầu Nghị quyết 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội toàn bộ các dự án đang chuẩn bị đầu tư dự kiến sẽ triển khai xây dựng và hoàn thành vào năm 2020 để hoàn thành nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau).

 

 

Thống kê truy cập
Đang online:

Tổng số truy cập: