Tổng Giám đốc kiểm tra dự án Năm Căn - Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

13/5/2015

Ngày 12/5/2015, Tổng Giám đốc đã kiểm tra dự án Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau và họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án.


TGĐ cùng Lãnh đạo Ban họp kiểm điểm tiến độ
Qua thực tế kiểm tra và sau khi nghe báo cáo của các phòng QLDA6, 8, Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công, Tổng Giám đốc yêu cầu:
Phòng QLDA 6 tiếp tục làm việc với địa phương đẩy nhanh tiến độ đào kênh
thủy lợi và giải quyết dứt điểm các vị trí vướng mặt bằng trong tháng 5/2015 (hộ nhà ông Phạm Văn Cần - vị trí cầu Kinh Năm và hộ nhà bà Tạ Th Viêt - gói thầu số 8 và 21), đồng thời
khẩn trương đôn đốc Tedis sớm có báo cáo về hệ thống mốc cao độ để có cơ sở báo cáo Bộ GTVT xin chủ trương cập nhật hệ thống mốc cao độ trong bước lập bản vẽ thi công.

Đơn vị Tư vấn thiết kế (TV625) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ TKKT và dự toán cho toàn bộ các tuyến kênh đã được thiết kế trước đây và các tuyến kênh bổ sung (đã tổ chức rà soát thực tế ngày 24/4/2015) gửi về Ban trước ngày 22/5/2015.
Nhằm chủ động được nguồn vật liệu thi công mặt đường trong thời gian tới, yêu cầu Phòng QLDA6 chỉ đạo TVGS và Nhà thầu lập phương án cụ thể việc tập kết vật liệu đá của từng gói thầu từ thời điểm hiện nay tránh tình trạng các nhà thầu đồng loạt mua vật liệu cùng một thời điểm, gây nên tình trạng khan hiếm vật liệu, xà lan vận chuyển dẫn đến việc nâng cao giá thành.

Đối với cầu có mố đặt trong dòng chảy: Việc thi công chân khay tứ nón, theo phương án thiết kế (thi công trên móng cọc cừ tràm) khó khăn và có nguy cơ lún sụt, mất ổn định trong quá trình khai thác. Đề nghị Tư vấn giám sát cùng với nhà thầu đề xuất phương án thay đổi thiết kế chân khay tứ nón và lập BVTC điều chỉnh (trên cơ sở mở rộng sàn giảm tải) trình Ban xem xét, phê duyệt.

Đẩy nhanh công tác lập BVTC, BVTC điều chỉnh (nếu có) hoàn thành trước ngày 15/6/2015.

 Đơn vị TVGS thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giao thông vận tải và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 1688/CT-ĐHCM ngày 12/6/2014 của Ban). Ngoài ra, TVGS phải thường xuyên kiểm tra các phòng thí nghiệm hiện trường và kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trường.
Kiên quyết loại bỏ những vật liệu không đạt yêu cầu. Bố trí đủ cán bộ giám sát thường xuyên có mặt tại công trường, kiểm soát chất lượng thi công giếng cát, mối nối cọc,… và kiểm tra quan trắc lún theo yêu cầu kỹ thuật của dự án, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công thường xuyên cập nhật, chuẩn xác lại cao độ trong quá trình thi công.

Phòng QLDA 6,8 phối hợp với Phòng KTTĐ chỉ đạo nhà thầu kiểm định lên kế hoạch và tiến hành triển khai công tác kiểm định ngay. Để đảm bảo tiến độ giải ngân kịp thời cho các nhà thầu, đề nghị các nhà thầu cử cán bộ chuyên trách phối hợp với phòng QLDA, phòng TCTK của Ban;

Về tiến độ dự án đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ. Giao  phòng QLDA6 kiểm soát chặt chẽ tình hình thi công của các gói thầu và chủ động điều chuyển khối lượng đối với gói thầu có nguy cơ không đảm bảo tiến độ cho đơn vị khác thực hiện (hàng tuần có báo cáo cụ thể gửi Tổng Giám đốc). Lưu ý đôn đốc các đơn vị lập phương án thi công vượt tiến độ và có thời gian dự phòng tối thiểu 15 ngày, đảm bảo giao thông và an toàn lao động và vệ sinh môi trường:TVGS tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh kịp thời.

TGĐ Ban kiểm tra hiện trường thi công

Nhìn chung, trong thời gian qua hầu hết các Nhà thầu đều đã có những cố gắng, tích cực triển khai để đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên vẫn còn có nhà thầu chưa huy động đầy đủ tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị để thi công. Ban đề nghị các nhà thầu thi công khẩn trương huy động tài chính, tập kết đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu đoạn từ cầu Năm Căn - Thị trấn Rạch Gốc thông xe trước 31/8/2015, hoàn thành ngày 31/10/2015; đoạn từ Thị trấn Rạch Gốc - Km51+300 thông xe trước 31/10/2015, hoàn thành trước 31/12/2015. Cụ thể:

Các gói thầu số 17, 18, 20: khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại và tiến hành công tác hoàn trả mặt bằng xây dựng cho địa phương trước khi rút quân.

Các gói thầu số 5, 6, 7, 16, 21, 22 , 23, 26, 41 về cơ bản đáp ứng tiến độ của dự án. Đề nghị các nhà thầu tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tiến độ, thi côngRiêng gói thầu số 3, 5 do Công ty CP 873 - XDCTGT thực hiện đối với việc thi công cống Kênh Cùng xóm Miên: Yêu cầu nhà thầu khẩn trương ổn định công tác tổ chức và đưa thiết bị, vật tư vào thi công ngay. Nếu đến ngày 20/5/2015 mà đơn vị chưa thực hiện công tác đóng cọc thử thì Ban sẽ điều chuyển khối lượng cho đơn vị khác thực hiện. Đề nghị Công ty CP 873 - XDCTGT giải quyết dứt điểm, kịp thời ở từng đợt thanh toán cho các nhà thầu phụ (Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Miền Trung, Công ty CP XD Toàn phát). Giao Phòng QLDA 6, 8 làm thủ tục để Công ty Cổ phần Bắc Miền Trung, Công ty CP XD Toàn phát được thanh toán trực tiếp với Ban.

Các gói thầu số 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, 25 hiện tại đã có nhiều chuyển biến nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Đề nghị các nhà thầu nỗ lực triển khai, đy nhanh tiến độ và có kế hoạch thi công bù khối lượng chậm trong tháng 5, 6/2015.

Gói thầu số 8 phê bình Công ty CP Long Việt thi công chậm tiến độ và không bố trí kịp thời về tài chính cho gói thầu. Để đảm bảo tiến độ chung, giao phòng QLDA6 làm thủ tục cắt chuyển một phần khối lượng cho Công ty CPXD CTGT Thái Sơn (Công ty CPXD Hằng An) thi công. Khối lượng còn lại đề nghị nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực, vật tư và tài chính để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

Gói thầu số 9 phần việc do Công ty Thành An 117 thi công vẫn rất chậm. Giao phòng QLDA 6 theo dõi sát tiến độ, nếu không có biến chuyển trong tháng sẽ làm thủ tục cắt chuyển khối lượng thi công.

Gói thầu số 10 khối lượng do Công ty LHXD Vạn Cường thực hiện chậm tiến độ phần đắp cát nền và thi công giếng cát. Yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công dứt điểm các vị trí giếng cát còn lại xong trước ngày 30/5/2015; hoàn thành công tác đắp nền đường (thông tuyến) đến lớp K0,95 trước ngày 30/6/2015.

Gói thầu số 11 khối lượng do Công ty Cổ phần XDCT 568 thực hiện chậm tiến độ thi công giếng cát.  Yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công dứt điểm các vị trí giếng cát còn lại xong trước ngày 30/5/2015; hoàn thành công tác đắp nền đường (thông tuyến) đến lớp K0,95 trước ngày 30/6/2015.

Gói thầu số 12 Liên danh Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý và Công ty TNHH Thiên Tân. Thời gian qua nhà thầu đã có nhiều cố gng, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu. Nhà thầu cần đẩy nhanh công tác đắp cát nền đường và thi công giếng cát hoàn thành trước ngày 15/6/2015, thông tuyến K95 trước ngày 30/7/2015.

 Gói thầu số 19 nhà thầu bám sát vào tiến độ chi tiết đã được duyệt để đẩy nhanh tiến độ thi công. Yêu cầu thông cầu trước ngày 30/7/2015 để tạo điều kiện thuận lợi cho gói thầu số 7 thi công phần mặt đường xong trong tháng 8/2015.

Gói thầu số 24 Liên danh Công ty CPXD CT 510 và Công ty LHXD Vạn Cường. Cầu Nhưng Miên (Công ty CPXD CT 510):  nhà thầu khẩn trương triển khai và thi công giếng cát đường 2 đầu cầu xong trước ngày 15/6/2015; hoàn thành cầu trước ngày 15/10/2015. Cống Mỏ Chày (Công ty LHXD Vạn Cường): Yêu cầu nhà thầu khẩn trương tập kết máy móc thiết bị thi công đóng cọc thử trước ngày 30/5/2015; hoàn thành đóng cọc đại trà trước ngày 30/6/2015, triển khai thi công giếng cát xong trước ngày 30/5/2015.

Gói thầu số 25, Cầu So Đũa (Tổng Công ty XDCT GT 8):  nhà thầu khẩn trương triển khai đóng cọc đại trà xong trước ngày 30/6/5015; lao lắp dầm thông cầu trước ngày 30/8/2015; hoàn thành hạng mục thi công giếng cát đường hai đầu cầu trước ngày 30/5/2015. Cống hộp Kinh Biển (Công ty CP ĐTXD Trường Sơn): Yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai và thi công giếng cát đường 2 đầu cầu xong trước ngày 15/6/2015;  Hoàn thành đóng cọc đại trà trước ngày 30/6/2015; 

Thống kê truy cập