Gói 10, gói 11 Dự án Cam Lộ - La Sơn

30/11/2022

Gói 10, gói 11 dự án Cam Lộ - La Sơn đang gấp rút thi công về đích vào những ngày cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
Thống kê truy cập