Kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

26/12/2018

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2018

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-ĐHCM ngày 15/6/2016 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh ban hành quy chế tuyển dụng và sử dụng cán bộ viên chức Ban;

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban QLDA đường Hồ Chí Minh năm 2018 công bố công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Ban.

Chi tiết xem tại đây 

Thống kê truy cập