Thông báo họp giao ban tháng 10/2017

1/11/2017

Ngày 30/10/2017, Giám đốc Ban đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 10 và kế hoạch triển khai công việc các tháng cuối năm 2017. Tham dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Ban và các bộ phận nghiệp vụ và đại diện Tư vấn giám sát (Công ty DINVAI).

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận nghiệp vụ và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc thống nhất kết luận:

Thời tiết trong tháng không thuận lợi, mưa nhiều là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ các dự án do đó giá trị sản lượng xây lắp và giá trị giải ngân các dự án đều thấp hơn kế hoạch tháng (sản lượng đạt 73% kế hoạch tháng, giải ngân vốn TPCP đạt 41% kế hoạch tháng). Ngoài ra còn một số chỉ tiêu trong tháng không đạt yêu cầu như một số tồn tại của dự án La Sơn - Túy Loan và các dự án QL1 chưa được khắc phục triệt để; chưa hoàn tất các thủ tục để triển khai một số hạng mục bổ sung phát sinh của dự án Năm Căn - Đất Mũi,... Tuy nhiên, Giám đốc cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các bộ phận nghiệp vụ đã đạt được trong tháng như cơ bản hoàn thành công tác kiểm tra chất lượng đợt 1 các dự án vốn dư; phối hợp với các địa phương để bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án Chơn Thành - Đức Hòa, đoạn 7,5km cuối tuyến; trình Bộ GTVT điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án Chơn Thành - Đức Hòa; hoàn thành trình duyệt dự toán chính thức để mở thầu xây lắp 2 cầu đấu thầu đoạn 7,5km cuối tuyến; công tác xử lý kỹ thuật của dự án La Sơn - Túy Loan cơ bản kịp thời đáp ứng tiến độ dự án,... Đồng thời Giám đốc cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ cần cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc còn lại trong hai tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm, trong đó nhiệm vụ chính là công tác giải ngân các dự án vốn TPCP. Một số nhiệm vụ trọng tâm của tháng 11 như sau:

1. Công tác giải ngân các dự án vốn TPCP

- Các phòng QLDA tiếp tục đôn đốc quyết liệt các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng thanh toán, phấn đấu năm 2017 tối thiểu phải giải ngân hết số vốn đăng ký. Đây là chỉ tiêu để bình xét thi đua cuối năm.

- Các phòng KTKH, KTTĐ, TCKT, VP đẩy nhanh tiến độ giải ngân chi phí khác như kế hoạch đã đăng ký.

2. Các dự án sử dụng vốn dư

- Về công tác GPMB: Các GĐĐHDA tiếp tục phối hợp và đôn đốc các địa phương sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại.

- Dự án Ngân Sơn, Nà Phặc: Phòng KTTĐ chủ trì, phòng DA1 phối hợp đôn đốc TVTK hoàn thành để trình Bộ GTVT thiết kế 10 điểm bền vững hóa còn lại trước 10/11/2017.

3. Dự án La Sơn - Túy Loan

- BĐH La Sơn:

+ Tổ chức thi công thí điểm lớp CPĐD và BTXM để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi thi công đại trà. Hoàn thành trước 10/11/2017;

+ Bám giải trình để Cục QLXD trình Bộ GTVT dự toán các gói thầu còn lại đặc biệt là gói thầu số 13 (hầm Mũi Trâu) trước ngày 8/11/2017.

- Phòng KTTĐ:

+ Chỉ đạo TVTK khẩn trương bổ sung biện pháp tổ chức thi công bền vững hóa trong hồ sơ TKKT trước ngày 05/11/2017;

+ Xem xét chấp thuận một số nội dung TVTK đề xuất về xử lý kỹ thuật (tiêu chuẩn vật liệu và chế tạo thanh neo, bổ sung gia cố đỉnh mái taluy bền vững hóa,...) để BĐH có cơ sở triển khai thi công.

- Phòng TCKT phối hợp với phòng KTKH, BĐH La Sơn tiếp tục làm việc với các cơ quan tham mưu của Bộ để sớm có ý kiến về phương án tài chính của dự án và trình Bộ GTVT chi phí QLDA trước ngày 04/11/2017.

4. Đoạn Năm Căn - Đất Mũi

- Giao phòng DA1:

+ Làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT phê duyệt TKBVTC, dự toán hạng mục quay đầu xe trong tháng 10;

+ Hoàn công và trình quyết toán đoạn Km0 - Km51+300 trong tháng 11/2017.

- Phòng KTKH trình Bộ GTVT kết quả đấu thầu 2 cầu đấu thầu (Rạch Vàm & Rạch Tàu) trước ngày 05/11/2017.

          - Phòng KTTĐ trình dự toán chính thức gói thầu số 57 và đường đầu cầu của 04 cầu cuối tuyến trước ngày 05/11/2017.

5. Dự án QL1

- Phòng KTKH tiếp tục làm việc với Vụ KHĐT để Bộ GTVT sớm có văn bản chấp thuận bổ sung hạng mục tăng cường kết cấu mặt đường vào dự án để triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời bám các bộ, ngành xin kéo dài vốn để thực hiện.

- Các GĐĐHDA tiếp tục đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thành sửa chữa hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành.

- Phòng TCKT làm việc với Bộ GTVT để phê duyệt quyết toán DA TPCP trước 15/11/2017.

6. Dự án TPCP Chơn Thành - Đức Hòa

- Phòng QLDA3 làm việc với Cục QLXD để Bộ GTVT sớm có văn bản về chủ trương bàn giao, thanh, quyết toán các hạng mục, tài sản dở dang khi dự án dừng giãn tiến độ cũng như sớm có quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu TMĐT dự án để làm cơ sở thanh toán trong tháng 11/2017.

7. Tuyến tránh TT Eadrăng:

- Giao Phó GĐ Lê Thanh Bình chủ động mời TVTK họp để triển khai trước một số công việc.

- Phòng KTKH trình Bộ GTVT kết quả lựa chọn Tư vấn TKBVTC trước ngày 05/11/2017.

8. Phòng KTKH và phòng KTTĐ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác lựa chọn Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường các gói thầu số 45, 46, 47 dự án Chơn Thành - Đức Hòa.

9. Đối với TVGS: TVGS cử cán bộ bám sát công trường, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng các hạng mục thi công đặc biệt là công tác rải CPĐD, BTN.

10. Đối với các phòng hợp nhất và các phòng có sự điều chỉnh về nhân sự, yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức, triển khai công tác giao, nhận công việc cũng như phân công nhiệm vụ, hoàn thành và báo cáo Giám đốc trước ngày 10/11/2017.

Thống kê truy cập