Tiết kiệm hơn 90 tỷ đồng nhờ đấu thầu bảo dưỡng đường bộ

30/7/2020

Qua đấu thầu các gói thầu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, Tổng cục Đường bộ VN tiết kiệm cho ngân sách hơn 90 tỷ đồng.

Từ năm 2021 trở đi, các gói thầu BDTX đường bộ sẽ đấu thầu 100% qua mạng - Ảnh minh họa

Báo cáo Bộ GTVT về kết quả đấu thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) hệ thống quốc lộ, Tổng cục Đường bộ VN cho biết, tính đến hết tháng 6 năm nay, hệ thống quốc lộ bao gồm 154 tuyến với tổng chiều dài gần 25.000 km, được chia thành 122 gói thầu quản lý BDTX. Trong đó, 4 gói thầu đã đấu thầu năm 2017 và 118 gói đấu thầu 2018-2020.

“Đối với 4 gói thầu đã đấu thầu năm 2017 bao gồm các gói thầu quản lý BDTX trên QL10, QL9, QL26 và QL1. Các hợp đồng được thực hiện từ năm 2017 đến nay, tình trạng quản lý BDTX cơ bản đáp ứng yêu cầu, giao thông an toàn, thông suốt. Với 118 gói đấu thầu 2018-2020, Tổng cục đã tổ chức đấu thầu thành công 116 gói trên cả nước (trong đó nhiều gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng), số tiền tiết kiệm qua đâu thầu là hơn 90 tỷ đồng”, Tổng cục Đường bộ VN thông tin.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ VN, việc đấu thầu đã hoàn thành mục tiêu xã hội hóa quản lý, BDTX quốc lộ theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Đồng thời, việc này cũng tạo cơ hội tham gia bình đẳng của các nhà thầu khi tham gia đấu thầu; Nâng cao tính chủ động cho nhà thầu. Các nhà thầu được giao quản lý tuyến theo tiêu chí, yêu cầu về chất lượng, được chủ động lựa chọn phương án, cách thức, thời gian để thực hiện các hạng mục công việc mà không cần sự cho phép, giám sát từ cơ quan quản lý đường bộ, giúp nâng cao hiệu quả, tiết giảm được chi phí.

"Tới đây, sẽ áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng 100% toàn bộ gói thầu BDTX", Tổng cục Đường bộ VN cho biết.

Báo GT
Thống kê truy cập